skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

23. 6.    Kurz „CLIL“ pro pedagogy zapojené do projektu a vybrané učitele jazyků    
23. 6.    Uzavření klasifikace a docházky    
24. 6.    Podání přihlášek k podzimnímu termínu MZK (zástupkyni)    
26. – 29. 6.    Program tříd připraví TU, úklid učeben, sport, výlety apod.    
26. 6.    1. kolo PŘ na VOŠ    
27. 6.    Závěrečná pedagogická porada, hodnotící -  uč. č. 35
27. 6.    Školská rada    
26.6.–29.6        Školní výlet Lipno, 1. ZA a 3. ZA, 1. MAS    
30. 6.    Ukončení   2.  pololetí, VYSVĚDČENÍ    
1. 7. – 1. 9.    HLAVNÍ PRÁZDNINY    
4. 9. 2017    ZAHÁJENÍ VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

3. kolo přijímacího řízení pro SŠ

Hry třetího tisíciletí 2017

Ve dnech 14. – 16. 6. jsme se zúčastnily sportovní akce HTT. Ve středu jsme se utkaly v souboji středních škol ve volejbalu, badmintonu, koulené, biatlonu a dámě.

OHLÉDNUTÍ – DUBEN 2017

Nic se nedělo. - Apríl!

DRUHÉ LYCEUM OBJEVOVALO PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO

Ve středu 26.

Vzdělávací exkurze - Švýcarsko

Ve dnech 30.4. – 6.5. 2017 vyrazili studenti naší SZŠ a VOŠZ s vedoucí zájezdu Věrou Buštíkovou  do Švýcarska na vzdělávací exkurzi.

Exkurze do Knihovny Václava Havla

V úterý 25. dubna se žáci 3. ZLY a 3. MAS zúčastnili exkurze do Knihovny Václava Havla v Praze.

Výsledky přijímacího řízení 2017 - 2. kolo

2. kolo (2.6.2017)

AMERICKÁ NÁVŠTĚVA NA NAŠÍ ŠKOLE

Ve středu 26. dubna naši školu navštívil mladý manželský pár z Kalifornie a 12 skupinám našich angličtinářů připravil konverzační hodinu.

OHLÉDNUTÍ – BŘEZEN 2017

Je tady jaro plné akcí!

Environmentální vzdělávání

Díky aktivní práci koordinátorky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Mgr. Dagmar Chmelíkové, získala Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary dne 7.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0./0.0./16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

anglie

Nabídka práce


Citát na 43. týden

Jan Werich
Televize není nepřítel, televize se dá vypnout.

Album na 43. týden

Michal Prokop

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz