Témata profilové části maturitní zkoušky 2016 - 2017

Masér sportovní a rekondiční

Masáže .pdf 370.08 KB
Psychologie a komunikace.pdf 349.76 KB
Somatologie.pdf 348.61 KB
VPS a REK 2016-2017.pdf 364.8 KB

Nutriční asistent

Blok předmětů Somatologie a Biologie a ekologie.pdf 345.31 KB
Chemie.pdf 347.48 KB
Klinika nemocí.pdf 526.96 KB
NDP a VLV.pdf 361.26 KB

Zdravotnický asistent

Blok předmětů Somatologie a Biologie a ekologie.pdf 418.17 KB
Ošetřovatelská péče.pdf 331.63 KB
Ošetřovatelství.pdf 347.12 KB
Psychologie a komunikace .pdf 422.99 KB

Laboratorní asistent

Blok odborných předmětů.pdf 370.48 KB
Blok praktických odborných předmětů.pdf 365.68 KB
Histologie a histologická technika.pdf 227.47 KB
Chemie.pdf 232.79 KB

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0./0.0./16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

anglie

Nabídka práce


Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz