Projekt: ZA HRANICE DO NEMOCNICE

Náš projekt podpořen!

Projekt:  ZA HRANICE DO NEMOCNICE                                      CZ/12/LLP-LdV/IVT/134204

Jak jsme Vás již informovali zprávou z 10.11.2012, http://www.zdravkakv.cz/node/66předložila naše škola Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy v Praze projekt, který by mohl při získání grantu umožnit žákům oboru zdravotnický asistent a studentům oboru VOŠ diplomovaná všeobecná sestra stáž v nemocnici v Kaufbeuren v jižním Bavorsku.

18. červen byl dnem, který naši snahu a píli naplnil: obdrželi jsme zprávu, že náš projekt byl schválen.

Projekt ZA  HRANICE DO NEMOCNICE  využívá podpory v rámci evropských programů celoživotního učení Leonardo da Vinci  IVT Mobility.  Cílovou skupinou programu jsou osoby v počátečním odborném vzdělávání. Grant, jenž  jsme schválením projektu získali, pokryje náklady na cestu a pobytové náklady v místě stáže i  náklady na přípravu stážistů před zahájením stáže a náklady na vedení projektu.

Stáž se uskuteční ve dnech 18.11. – 1.12.2012.  Naši žáci a studenti budou spolu s žáky německé odborné školy pro zdravotníky pracovat v nemocnici v rámci své běžné praxe. Po ukončení  stáže získají europass, ve kterém bude  absolvování zahraniční stáže každému ze studentů potvrzeno.

Partnerské škola v Kaufbeuren získala také podporu jejich projetku Leonardo da Vinci Národní agenturou pro evropské programy se zastoupením v Bonnu,  a proto se i my těšíme z toho, že budeme moci v termínu  23.02.2013 – 09.03.2013 přivítat v našem městě žáky a učitele z odborné školy při klinice v Kaufbeuren. Stáž budou vykonávat s laskavým svolením a odbornou podporou v Krajské nemocnici v Karlových Varech a v Nemocnici Ostrov.

Projekt startuje v září 2012 a 25 budoucích stážistů bude nad rámec své běžné výuky navštěvovat kurzy německého jazyka (se zaměřením na potřebnou terminologii), kurzy kulturní a odborné přípravy.

Mgr. Monika Maléřová

Manažerka projektu

Související články:  http://www.zdravkakv.cz/node/67

http://www.krankenpflegeschule-kaufbeuren.de/optionale%20Seite/details-FS4ffc1425d9074/treeevent-FS4bea6090bdbae/FS4ffc1425d9074.html

 

 


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 24. týden

T. A. Edison
Neselhal jsem 10000krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.

Album na 23. týden

The Cure Collection

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz