skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

15. 11.    Besedy s MP, 3. OŠ, 3. ZA    dle rozpisu
16. 11.    Testování ČŠI 2. VOŠ, uč. 48
20. 11.    PEDAGOGICKÁ PORADA 1. ČTVRTLETÍ
TŘÍDNÍ SCHŮZKY 16:00    
22. 11.    Exkurze 2. ZA a 2. LAS Post Bellum Praha

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Projekt: ZA HRANICE DO NEMOCNICE

Náš projekt podpořen!

Projekt:  ZA HRANICE DO NEMOCNICE                                      CZ/12/LLP-LdV/IVT/134204

Jak jsme Vás již informovali zprávou z 10.11.2012, http://www.zdravkakv.cz/node/66předložila naše škola Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy v Praze projekt, který by mohl při získání grantu umožnit žákům oboru zdravotnický asistent a studentům oboru VOŠ diplomovaná všeobecná sestra stáž v nemocnici v Kaufbeuren v jižním Bavorsku.

18. červen byl dnem, který naši snahu a píli naplnil: obdrželi jsme zprávu, že náš projekt byl schválen.

Projekt ZA  HRANICE DO NEMOCNICE  využívá podpory v rámci evropských programů celoživotního učení Leonardo da Vinci  IVT Mobility.  Cílovou skupinou programu jsou osoby v počátečním odborném vzdělávání. Grant, jenž  jsme schválením projektu získali, pokryje náklady na cestu a pobytové náklady v místě stáže i  náklady na přípravu stážistů před zahájením stáže a náklady na vedení projektu.

Stáž se uskuteční ve dnech 18.11. – 1.12.2012.  Naši žáci a studenti budou spolu s žáky německé odborné školy pro zdravotníky pracovat v nemocnici v rámci své běžné praxe. Po ukončení  stáže získají europass, ve kterém bude  absolvování zahraniční stáže každému ze studentů potvrzeno.

Partnerské škola v Kaufbeuren získala také podporu jejich projetku Leonardo da Vinci Národní agenturou pro evropské programy se zastoupením v Bonnu,  a proto se i my těšíme z toho, že budeme moci v termínu  23.02.2013 – 09.03.2013 přivítat v našem městě žáky a učitele z odborné školy při klinice v Kaufbeuren. Stáž budou vykonávat s laskavým svolením a odbornou podporou v Krajské nemocnici v Karlových Varech a v Nemocnici Ostrov.

Projekt startuje v září 2012 a 25 budoucích stážistů bude nad rámec své běžné výuky navštěvovat kurzy německého jazyka (se zaměřením na potřebnou terminologii), kurzy kulturní a odborné přípravy.

Mgr. Monika Maléřová

Manažerka projektu

Související články:  http://www.zdravkakv.cz/node/67

http://www.krankenpflegeschule-kaufbeuren.de/optionale%20Seite/details-FS4ffc1425d9074/treeevent-FS4bea6090bdbae/FS4ffc1425d9074.html

 

 


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 11. týden

Václav Havel
Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!

Album na 11. týden

Talking Heads - Little creatures

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz