skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

22. 1.    PEDAGOGICKÁ PORADA za 1. pololetí
25. 1.    MATURITNÍ PLES - GH PUPP
29. 1.    Hrou proti AIDS, pro 1.ročníky
30. 1.    Volejbalový turnaj – KV ARÉNA
31. 1.    Ukončení 1. pololetí
1. 2.    JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Otevírané obory a počty 2019 - 20

Datum podání přihlášky ke studiu na střední školu - do 1. 3. 2019

Obory otevírané ve školním roce 2019 - 2020

Název oboru

Kód oboru

Poznámka

Počet přijímaných uchazečů

Počet tříd

Praktická
sestra

53-41-M/03

Čtyřleté denní studium

60

2

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Ošetřovatel

53-41-H/01

 

Tříleteté denní studium 20 1
Střední vzdělání s výučním listem

Masér ve
zdravotnictví

53-41-M/04

Čtyřleté denní studium

25

1

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Laboratorní
asistent

53-43-M/01

Čtyřleté denní studium

25

1

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Nutriční
asistent

53-41-M/02

Čtyřleté denní studium

20

1

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

I. Podmínky pro přijetí ke čtyřletému studiu na SŠ jsou:

  1. Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky
  2. Doložení lékařského potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  3. Odevzdání přihlášky ke studiu na střední škole ředitelce školy v předepsaném termínu

 

II. Kritéria pro přijetí na SŠ jsou:

  1. Hodnocení na vysvědčení v prvním pololetí posledního ročníku a v prvním a druhém pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání
  2. Výsledky dosažené při přijímacích zkouškách (z českého jazyka a matematiky)

 

III. Podmínky pro přijetí ke tříletému studiu na SŠ do oboru Ošetřovatel jsou:

  1. Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky
  2. Doložení lékařského potvrzení o způsobilosti ke studiu oboru
  3. Odevzdání přihlášky ke studiu na střední škole ředitelce školy v předepsaném termínu
  4. Přijímací zkoušky se nekonají


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 21. týden

E. Hubbard
Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.

Album na 21. týden

Simon and Garfunkel's Greatest Hits

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz