skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

18. – 19.9. Adaptační pobyt 1. ZA Horní Blatná
20. 9. Praktické JZZ v nemocnici 3.OŠ
21. 9. 2. kolo PŘ na VOŠ 14:10
22. 9.    Závěrečné zkoušky kurzu Zubní instrumentářka uč.č. 112    7:30-19:30
27. 9.    Ústní JZZ, uč. 19, 3.OŠ    13:30
28. 9.    DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
29. 9.    Ředitelské volno

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Výukové materiály vytvořené v rámci projektu OPVK

Všeobecně vzdělávací předměty

Německý jazyk

Bäderdreieck

Mein Beruf

Auswdererhaus in Bremerhaven

Dějepis

Holocaust

Základy společenských věd

Výživa

Matematika

Kvadr. funkce a rovnice

Mnohoúhelníky v botanice a dopravě

Tělesa v přírodě a architektuře

Biologie

Božídarské rašeliniště

Ekosystém rybník

Chráněné rostliny Karlovarska

Tělěsná výchova

Snowboarding

 

Odborné předměty

Somatologie

Roviny a směry lidského těla

Hematologie

Krevní nátěr z periferní krve

Vyšetřovací metody

Délky a obvody HK

Délky a obvody DK

Protetická technologie

Fosfátové formátovací hmoty

Brusné a izolační materiály

Stomatologická protetika

Lidský chrup a jeho topografie

Zhotovování stomatologických protéz

Stavění normookluze

Mikrobiologie

Morfologie a fyziologie mikroorganismů

ATB, CHMT

Epidemiologie I.,II

Hygiena

Imunologie

Choroboplodnost, mikrobiologická diagnostika - výkladový modul.pdf

Laboratorní technika

Stanovení hustoty pomocí Mohrových vah

Laboratorní práce - Stanovení pH octanového tlumivého  roztoku.pdf

Laboratorní práce - Stanovení pH roztoku kyseliny borité.pdf

Laboratorní práce - Stanovení pH roztoku octanu draselného.pdf

Opakování - Optické metody.pdf

Test - Elektrochemie.pdf

Příprava pokrmů

Redukční dieta

Základní složky výživy

Zpracování surovin

Klinika nemocí - obor NA

Pracovni_listy.zip

Testy KLN.zip

Ošetřovatelství

Prevence karcinomu prsu

Novorozenecký screening

Lumbální punkce

Speciální lůžka pro novorozence

Demence Alzheimerova typu

Ošetřovatelská péče o nemocného se selháním ledvin

Játra, střeva slinivka.zip

Záněty dých. cest.zip

Opakování.zip

Psychologie

Asertivní komunikační dovednosti

Asertivní komunikace

Temperament

Procvičování.zip

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0./0.0./16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

easp

anglie

Citát na 3. týden

Nelson Mandela
Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.

Album na 3. týden

Bob Marley 20 Best Songs

Nabídka práce


Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz