skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

22. 1.    PEDAGOGICKÁ PORADA za 1. pololetí
25. 1.    MATURITNÍ PLES - GH PUPP
29. 1.    Hrou proti AIDS, pro 1.ročníky
30. 1.    Volejbalový turnaj – KV ARÉNA
31. 1.    Ukončení 1. pololetí
1. 2.    JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Výukové materiály vytvořené v rámci projektu OPVK

Všeobecně vzdělávací předměty

Německý jazyk

Bäderdreieck

Mein Beruf

Auswdererhaus in Bremerhaven

Dějepis

Holocaust

Základy společenských věd

Výživa

Matematika

Kvadr. funkce a rovnice

Mnohoúhelníky v botanice a dopravě

Tělesa v přírodě a architektuře

Biologie

Božídarské rašeliniště

Ekosystém rybník

Chráněné rostliny Karlovarska

Tělěsná výchova

Snowboarding

 

Odborné předměty

Somatologie

Roviny a směry lidského těla

Hematologie

Krevní nátěr z periferní krve

Vyšetřovací metody

Délky a obvody HK

Délky a obvody DK

Protetická technologie

Fosfátové formátovací hmoty

Brusné a izolační materiály

Stomatologická protetika

Lidský chrup a jeho topografie

Zhotovování stomatologických protéz

Stavění normookluze

Mikrobiologie

Morfologie a fyziologie mikroorganismů

ATB, CHMT

Epidemiologie I.,II

Hygiena

Imunologie

Choroboplodnost, mikrobiologická diagnostika - výkladový modul.pdf

Laboratorní technika

Stanovení hustoty pomocí Mohrových vah

Laboratorní práce - Stanovení pH octanového tlumivého  roztoku.pdf

Laboratorní práce - Stanovení pH roztoku kyseliny borité.pdf

Laboratorní práce - Stanovení pH roztoku octanu draselného.pdf

Opakování - Optické metody.pdf

Test - Elektrochemie.pdf

Příprava pokrmů

Redukční dieta

Základní složky výživy

Zpracování surovin

Klinika nemocí - obor NA

Pracovni_listy.zip

Testy KLN.zip

Ošetřovatelství

Prevence karcinomu prsu

Novorozenecký screening

Lumbální punkce

Speciální lůžka pro novorozence

Demence Alzheimerova typu

Ošetřovatelská péče o nemocného se selháním ledvin

Játra, střeva slinivka.zip

Záněty dých. cest.zip

Opakování.zip

Psychologie

Asertivní komunikační dovednosti

Asertivní komunikace

Temperament

Procvičování.zip


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 21. týden

E. Hubbard
Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.

Album na 21. týden

Simon and Garfunkel's Greatest Hits

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz