skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

20. 3. 3DDH – Světový den ústního zdraví,
27. 3. JSNS – Anateho archa, Drahomíra (1.ZA, 1.ZAB) 8:00 – 9:35
29. 3. JSNS – Follow me, Drahomíra, 2. ročníky 8:00-9:35

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Požadavky pro zpracování seminární práce

Požadavky pro zpracování seminární práce

• Práce je zpracována na počítači ve formátu programů, které jsou součástí Microsoft Office (Word, Excel, Power Point nebo v alternativním bezplatném softwaru - Open Office, Libre Office). Velikost písma textu 12, velikost písma názvů kapitol 14, řádkování 1,5 zarovnání textu do bloku. Odstavce jsou jasně odděleny. Stránky seminární práce jsou číslovány, v záhlaví je uvedeno téma seminární práce a identifikace autora, v zápatí je uvedeno celé datum konečného zpracování. Rozsah seminární práce by měl být maximálně 10 stran textu.

• Autor seminární práci zpracuje samostatně, gramaticky správně, včetně interpunkce.

• Téma seminární práce se musí vztahovat k problematice daného vyučovacího předmětu. Obsah seminární práce není popisný – v úvodu se zamýšlí nad současnou situací ve vybrané oblasti a hledá smysluplná, celospolečensky přijatelná východiska pro řešení problémů dané problematiky. Seminární práce neobsahuje „názory, či dojmy“ zpracovatele, ale data, fakta, čísla, grafy, analýzy, odkazy na zákonné normy, obecně celospolečensky přijatelné hypotézy uvedené v použité literatuře od nás, či zahraničí.

• Odkazy na použitou literaturu jsou v textu číslovány v abecedním pořadí dle seznamu použité literatury. Použitá literatura je uvedena zároveň jako příloha seminární práce v abecedním pořadí – dle příjmení autorů, nebo počátečních písmen názvů odkazů. Autoři literatury jsou uvedeni bez titulů. Literatura je dále uvedena - plným názvem publikace, datem vydání publikace a názvem vydavatele - podle citační normy ČSN ISO 690 (01 0179) platné od 1.4.2011. (viz. požadavky na zpracování absolventské práce)

• Na první (titulní) straně seminární práce je uveden její jednoduchý a výstižný název, příjmení a jméno studenta, obor studia, ročník, školní rok.
Na druhé straně je pak uvedena jasná a logicky řazená osnova seminární práce.

• Na třetí straně začíná vlastní text seminární práce kapitolou č.1, další kapitoly jsou číslovány v následném pořadí.
 


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 29. týden

R. Smart
Silní lidé nesrážejí jiné dolů, povzbuzují je.

Album na 29. týden

Nerez ‎– Masopust (1986)

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz