skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

18. – 19.9. Adaptační pobyt 1. ZA Horní Blatná
20. 9. Praktické JZZ v nemocnici 3.OŠ
21. 9. 2. kolo PŘ na VOŠ 14:10
22. 9.    Závěrečné zkoušky kurzu Zubní instrumentářka uč.č. 112    7:30-19:30
27. 9.    Ústní JZZ, uč. 19, 3.OŠ    13:30
28. 9.    DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
29. 9.    Ředitelské volno

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Organizace školního roku

Zahájení školního roku:

Zimní období:                          1.9. 2016
Letní období:                           1.2. 2017

Konec školního roku:           30.6. 2017

Státní svátky:  

28.9. 2016
28.10. 2016
17.11. 2016
17.4. 2017 (velikonoční pondělí)
1.,8.5. 2017

Ředitelská volna:                  24. a 25.10. 2016

(samostudium)

18.11. 2016
22.12. 2016

 

Prázdniny (samostudium):

Podzimní:                                 26.,27.10. 2016
Vánoční:                                  23.12. 2016 - 2.1. 2017
Pololetní:                                 3.2. 2017
Jarní:                                        6.2. – 10.2. 2017
Velikonoční:                            13.-14.4. 2017
Hlavní (letní):                          1.7.-1.9. 2017

 

Samostudium k získání hodnocení a examinace (zkouškové období):

Zimní období:                          9.1. – 31.1. 2017

Letní období:                           12.6. – 30.6. 2017

Pro 3. ročníky v LO:                15.5. – 2.6. 2017

Samostudium k absolutoriu: 5.- 9.6. 2017

Absolutoria:                           12.6. – 15.6. 2017

Termín pro odevzdání ABS práce je 28.4. 2017

3.DVS:                                    12. - 14.6. 2017
3.DFA:                                    12. - 14.6. 2017
3.DZT:                                    14. - 15.6. 2016

Závěrečná slavnost VOŠ:     16.6. 2016

Přijímací řízení:

2. kolo pro š.r.: 2016/17:        22.9.2016

Pro školní rok 2017/18: (obory DVS, DFA, DZT, DNT)

1. kolo:                                    26.6.2017
2. kolo:                                    21.9.2017

Poznámka:

Na studenty VOŠ se nevztahují prázdniny ani ředitelská volna, pro tyto termíny uvádíme do organizace školního roku i do třídní knihy samostudium (tzv. nekontaktní hodiny) a lze je také využít i k plnění odborné praxe (zejména obor DVS) – počet hodin teorie i praxe musí být splněn v souladu s příslušným akreditovaným vzdělávacím programem daného oboru.

Přehled počtu týdnů teoretické výuky a odborné praxe VOŠZ
ve školním roce 2016/17

 

 

Studijní skupiny

 

Zimní období

 

 

Letní období

Počet týdnů teorie

 

od - do

Počet týdnů praxe

 

od - do

Počet týdnů teorie

 

od - do

Počet týdnů praxe

 

od - do

1.DVS

12

1.9. – 2.12.2016

4

5.12.2016 – 6.1.2017

12 (13)

1.2. – 12.5.2017

4

15.5. – 9.6.2017

2.DVS

6(7)

1.9. – 21.10.2016

10

24.10.2016 – 6.1.2017

6

1.2. – 24.3.2017

10 (11)

27.3. – 9.6.2017

3.DVS

8

1.9. – 4.11.2016

8

7.11.2016 – 6.1.2017

6

1.2. – 24.3.2017

8

6.2. – 10.2.2017 a 27.3. – 12.5.2017

2.DNT

13

1.9. – 9.12.2016

3

12.12.2016 – 6.1.2017

13 (14)

1.2. – 19.5.2017

3

22.5. – 9.6.2017

1.DFA

16 (17)

1.9. -6.1.2017

0

-

12 (13)

1.2. – 2.6.2017

4

15.5. – 9.6.2017

2.DFA

16 (17)

1.9. -6.1.2017

0

-

12 (13)

1.2. – 2.6.2017

4

15.5. – 9.6.2017

3.DFA

12

1.9. – 2.12.2016

4

5.12.2016 – 6.1.2017

11

1.2. – 26.4.2017

3

27.4. – 12.5.2017

1.DDH

16 (17)

1.9. -6.1.2017

0

-

14 (15)

1.2. – 26.5.2017

2

29.5. – 9.6.2017

1. DZT

16 (17)

1.9. -6.1.2017

0

-

13 (14)

1.2. – 19.5.2017

3

22.5. – 9.6.2017

2. DZT

14

1.9. –25.11.

12.12.2016 - 6.1.2017

 

2

28.11. –

9.12.2016

12 (13)

1.2. – 12.5.2017

4

15.5. – 9.6.2017

3. DZT

13

1.9. – 4.11. 29.11. 2016 - 6.1.2017

3

7.11. –

28.11.2016

14

1.2. – 12.5.2017

0

-

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0./0.0./16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

easp

anglie

Citát na 3. týden

Nelson Mandela
Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.

Album na 3. týden

Bob Marley 20 Best Songs

Nabídka práce


Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz