Organizace školního roku

Zahájení školního roku:

Zimní období:                          1.9. 2016
Letní období:                           1.2. 2017

Konec školního roku:           30.6. 2017

Státní svátky:  

28.9. 2016
28.10. 2016
17.11. 2016
17.4. 2017 (velikonoční pondělí)
1.,8.5. 2017

Ředitelská volna:                  24. a 25.10. 2016

(samostudium)

18.11. 2016
22.12. 2016

 

Prázdniny (samostudium):

Podzimní:                                 26.,27.10. 2016
Vánoční:                                  23.12. 2016 - 2.1. 2017
Pololetní:                                 3.2. 2017
Jarní:                                        6.2. – 10.2. 2017
Velikonoční:                            13.-14.4. 2017
Hlavní (letní):                          1.7.-1.9. 2017

 

Samostudium k získání hodnocení a examinace (zkouškové období):

Zimní období:                          9.1. – 31.1. 2017

Letní období:                           12.6. – 30.6. 2017

Pro 3. ročníky v LO:                15.5. – 2.6. 2017

Samostudium k absolutoriu: 5.- 9.6. 2017

Absolutoria:                           12.6. – 15.6. 2017

Termín pro odevzdání ABS práce je 28.4. 2017

3.DVS:                                    12. - 14.6. 2017
3.DFA:                                    12. - 14.6. 2017
3.DZT:                                    14. - 15.6. 2016

Závěrečná slavnost VOŠ:     16.6. 2016

Přijímací řízení:

2. kolo pro š.r.: 2016/17:        22.9.2016

Pro školní rok 2017/18: (obory DVS, DFA, DZT, DNT)

1. kolo:                                    26.6.2017
2. kolo:                                    21.9.2017

Poznámka:

Na studenty VOŠ se nevztahují prázdniny ani ředitelská volna, pro tyto termíny uvádíme do organizace školního roku i do třídní knihy samostudium (tzv. nekontaktní hodiny) a lze je také využít i k plnění odborné praxe (zejména obor DVS) – počet hodin teorie i praxe musí být splněn v souladu s příslušným akreditovaným vzdělávacím programem daného oboru.

Přehled počtu týdnů teoretické výuky a odborné praxe VOŠZ
ve školním roce 2016/17

 

 

Studijní skupiny

 

Zimní období

 

 

Letní období

Počet týdnů teorie

 

od - do

Počet týdnů praxe

 

od - do

Počet týdnů teorie

 

od - do

Počet týdnů praxe

 

od - do

1.DVS

12

1.9. – 2.12.2016

4

5.12.2016 – 6.1.2017

12 (13)

1.2. – 12.5.2017

4

15.5. – 9.6.2017

2.DVS

6(7)

1.9. – 21.10.2016

10

24.10.2016 – 6.1.2017

6

1.2. – 24.3.2017

10 (11)

27.3. – 9.6.2017

3.DVS

8

1.9. – 4.11.2016

8

7.11.2016 – 6.1.2017

6

1.2. – 24.3.2017

8

6.2. – 10.2.2017 a 27.3. – 12.5.2017

2.DNT

13

1.9. – 9.12.2016

3

12.12.2016 – 6.1.2017

13 (14)

1.2. – 19.5.2017

3

22.5. – 9.6.2017

1.DFA

16 (17)

1.9. -6.1.2017

0

-

12 (13)

1.2. – 2.6.2017

4

15.5. – 9.6.2017

2.DFA

16 (17)

1.9. -6.1.2017

0

-

12 (13)

1.2. – 2.6.2017

4

15.5. – 9.6.2017

3.DFA

12

1.9. – 2.12.2016

4

5.12.2016 – 6.1.2017

11

1.2. – 26.4.2017

3

27.4. – 12.5.2017

1.DDH

16 (17)

1.9. -6.1.2017

0

-

14 (15)

1.2. – 26.5.2017

2

29.5. – 9.6.2017

1. DZT

16 (17)

1.9. -6.1.2017

0

-

13 (14)

1.2. – 19.5.2017

3

22.5. – 9.6.2017

2. DZT

14

1.9. –25.11.

12.12.2016 - 6.1.2017

 

2

28.11. –

9.12.2016

12 (13)

1.2. – 12.5.2017

4

15.5. – 9.6.2017

3. DZT

13

1.9. – 4.11. 29.11. 2016 - 6.1.2017

3

7.11. –

28.11.2016

14

1.2. – 12.5.2017

0

-

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0./0.0./16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

anglie

Nabídka práce


Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz