skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

20. 9.    2. kolo PŘ na VOŠ
21. 9.    Závěrečné zkoušky kurzu Zubní instrumentářka uč.č. 112
28. 9.    STÁTNÍ  SVÁTEK
30. 9.    Charitativní akce pro „Nedoklubko“ Rolava

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

informace o projektu

Projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 byl ukončen k 30. 6. 2015.

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004

Klíčové aktivity projektu

Doba trvání projektu: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická je partnerem KK v tomto projektu. Projekt zahrnuje 4 klíčové aktivity:

KA1    Investiční vybavení laboratoří, odborných učeben a středisek praktického vyučováníSZŠ a VOŠZ Karlovy Vary

Popis:

1. Zřízení a vybavení odborné učebny fyzikyv učebně č. 213. Učebnu využijí všechny obory.

2. Zmodernizování odborné laboratoře č. 201 pro Vybrané laboratorní metody. Učebnu využijí především obory Laboratorní asistent a Zdravotnické lyceum.

3. Pořízení nové technologie e-max, která umožní výuku tvorby keramických zubních náhrad oboru Asistent zubního technika.

KA2    Neinvestiční podpora středních a základních škol

Popis:

1. Vybavení výše uvedených laboratoří a učeben novým moderním zařízením a materiálem.

2. V učebnách bude probíhat pravidelná výuka žáků SŠ, v rámci výuky budou organizovány exkurze do různých výrobních závodů, klinické laboratoře a na Techmánii.

3. Budou zde organizovány volnočasové aktivity pro žáky SŠ – kroužek chemie 2x měsíčně, fyziky 1x měsíčně.

KA3    Podpora spolupráce středních a základních škol včetně spolupráce se zaměstnavateli

Popis:

1. V učebnách budou také probíhat volnočasové aktivity pro žáky ZŠ – kroužky fyziky a chemie 1x měsíčně.

Partnerské ZŠ jsou:

2. Jednou ročně se budou konat Dny technických a přírodovědných předmětů, kterých se zúčastní žáci ZŠ a SZŠ a VOŠZ, bude vyhlášena a odměněna o nejlepší prezentace.

3. V rámci spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli navštíví žáci ZŠ laboratoře a seznámí se konkrétně s prací laboratorních asistentů a asistentů zubního technika.

KA 4 - Navázání spolupráce se SZŠ a VOŠZ Cheb v oblasti výuky fyziky a chemie.

Mgr. Jaroslava Hrudkajová
Věcný manažer projektu

Projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 byl ukončen k 30. 6. 2015.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU


23. – 28. 9. 2018

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 3. týden

A. Einstein
Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.

Album na 3. týden

Bob Marley Greatest hits

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz