informace o projektu

Projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 byl ukončen k 30. 6. 2015.

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004

Klíčové aktivity projektu

Doba trvání projektu: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická je partnerem KK v tomto projektu. Projekt zahrnuje 4 klíčové aktivity:

KA1    Investiční vybavení laboratoří, odborných učeben a středisek praktického vyučováníSZŠ a VOŠZ Karlovy Vary

Popis:

1. Zřízení a vybavení odborné učebny fyzikyv učebně č. 213. Učebnu využijí všechny obory.

2. Zmodernizování odborné laboratoře č. 201 pro Vybrané laboratorní metody. Učebnu využijí především obory Laboratorní asistent a Zdravotnické lyceum.

3. Pořízení nové technologie e-max, která umožní výuku tvorby keramických zubních náhrad oboru Asistent zubního technika.

KA2    Neinvestiční podpora středních a základních škol

Popis:

1. Vybavení výše uvedených laboratoří a učeben novým moderním zařízením a materiálem.

2. V učebnách bude probíhat pravidelná výuka žáků SŠ, v rámci výuky budou organizovány exkurze do různých výrobních závodů, klinické laboratoře a na Techmánii.

3. Budou zde organizovány volnočasové aktivity pro žáky SŠ – kroužek chemie 2x měsíčně, fyziky 1x měsíčně.

KA3    Podpora spolupráce středních a základních škol včetně spolupráce se zaměstnavateli

Popis:

1. V učebnách budou také probíhat volnočasové aktivity pro žáky ZŠ – kroužky fyziky a chemie 1x měsíčně.

Partnerské ZŠ jsou:

2. Jednou ročně se budou konat Dny technických a přírodovědných předmětů, kterých se zúčastní žáci ZŠ a SZŠ a VOŠZ, bude vyhlášena a odměněna o nejlepší prezentace.

3. V rámci spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli navštíví žáci ZŠ laboratoře a seznámí se konkrétně s prací laboratorních asistentů a asistentů zubního technika.

KA 4 - Navázání spolupráce se SZŠ a VOŠZ Cheb v oblasti výuky fyziky a chemie.

Mgr. Jaroslava Hrudkajová
Věcný manažer projektu

Projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 byl ukončen k 30. 6. 2015.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

zápis přijatých uchazečů na obory VOŠZ je
3. 9. 2018 v 8:00


23. – 28. 9. 2018

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz