Výročí týdne

20. 11. Světový den chronické obstrukční plicní nemoci - Světový den chronické obstrukční plicní nemoci byl vyhlášen roku 2001. Jedná se o vážné onemocnění plic končící někdy i smrtí. Nemoc, která postupně ucpává průdušky, může být jako následek bronchitidy. Tento den má zvýšit povědomí o této nemoci a zároveň informovat o prevenci. V České republice je postiženo touto chorobou přibližně čtvrt miliónu obyvatel.

Den industrializace Afriky - Afrika je 3. největší kontinent světa, svůj název získala od starých Římanů (slunečná, bez chladu), i přes tato - pro Evropana superlativa, se Afrika denně potýká s řadou problémů, který má jednoho jmenovatele - nedostatek, ať si vzpomenete na cokoliv, neboť právě probíhající energetická a potravinová krize dopadá na nejchudší. Den industrializace Afriky připomíná, že investice do infrastruktur a tím vybudování pracovních míst a možnost dosahovat vzdělání by byla lékem, jak Africe z krize pomoci.

Světový den dětí - Světový den dětí, který můžeme znát také pod úředně vypadajícím názvem Výročí Úmluvy o právech dítěte, je den kdy si máme připomenout, že i děti mají svá práva. Tento den navazuje zejména na Světový den prevence týrání a zneužívání dětí.

 21. 11. Světový den televize - Světový den televize vznikl na počest J. L. Bairda, který jako první dokázal přenést obrázky po telegrafických drátech - vynález století! V tehdejší Československé republice se s velkou slávou televize spustila roku 1953. 

Mezinárodní den filosofie - Mezinárodní den filosofie je věnován nejen všem filosofům, ale hlavně jejich dědictví a vědění, které nám odkázali. Vždyť již výklad samotného slova filosofie - mít rád, toužit po moudrosti, zdatnosti je všeříkající. Proto Mezinárodní den filosofie můžeme pojmenovat též jako den oslav vzdělanosti.

Světový den pozdravů - Světový den pozdravů se slaví právě zdravením na ulici byť i cizích lidí. Tento den se slaví a zdraví po celém světě ve 180 zemích. Popudem tohoto dne byla válka mezi Araby a Izraelci, jeden americký student Michael McCormack se chtěl válce postavit a dokázat, že spory jdou řešit i jiným způsobem a prvním symbolem komunikace je právě pozdrav.

 25. 11. Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách - Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách vznikl roku 1981, ale až roku 1999 byl tento den uznán oficiálně OSN. Tento den má po celém světě vzbudit pozornost, více jak polovina žen se za svůj život setká s určitou tyranií, násilím jak fyzickým tak psychickým. V tento den pořádá mnoho organizací různé akce, které mají upozornit na násilí, jak jej identifikovat a jak můžeme pomoci.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

easp

Citát na 12. týden

S. Freud
V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.

Píseň na 12. týden

BLUES O SPOLYKANÝCH SLOVECH

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz