skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

19.-23. 2.Lyžařský kurz č. 1
20. 2. Školská rada 16:00
20. 2. Úřad práce 4ZA, 4AZT
21. 2. Úřad práce 4ZLY, 4MAS, 3OŠ
21. 2. Studentská rada 14:10
21. 2. Školení „Artikulátory“, 4AZT,2DZT, 3DZT
22. 2. Školení „Zubní kámen“, 2DDH,
22. 2. Beseda „Kriminalita“
26.2.- 2.3. Lyžařský kurz č. 2

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Výročí týdne

20. 2. Světový den sociální spravedlnosti- OSN vyhlásilo v roce 2007 Světový den sociální spravedlnosti, ovšem lidé si jej připomněli v tento den poprvé až v roce 2009, jeho hlavní cíle jsou boj proti chudobě, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování. Základními hodnotami, které tento den připomíná, jsou solidarita a rovnost.

21. 2. Mezinárodní den boje proti kolonialismu - Mezinárodní den boje proti kolonialismu je připomínkou a zároveň výročím povstání námořníků z Bombaje proti britské koloniální nadvládě. Tento mezinárodní den se slaví díky skautské mládeži ze zemí jihovýchodní Asie.

Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu- V rámci oslav Mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu se v České republice na mnoha místech konají různé akce. Pro odbornou veřejnost jsou často pořádány tematické semináře se zaměřením na novinky v cestovním ruchu, v průvodcovském odvětví či v regionech. Nad těmito semináři má velmi často záštitu naše oficiální autorita - Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism.

Mezinárodní den mateřského jazyka- Po celém světě se mluví přibližně 7 tisíci jazyky, přičemž některé z nich neexistují ani v písemné podobě. Každý z těchto 7 tisíc jazyků je pro určitou skupinu lidí jazykem mateřským, proto byl vyhlášen Mezinárodní den mateřského jazyka. Jedním z důvodů, proč UNESCO vyhlásilo tento mezinárodní den, je skutečnost, že mnoha jazykům hrozí zánik (jedná se o jazyky používané malou skupinou lidí - v celosvětovém měřítku) a kvůli faktu, že některé z jazyků nemají svou písemnou podobu, hrozí jejich zánik úmrtím posledních lidí, kteří tímto jazykem hovoří. 

22. 2. Evropský den obětí- Evropský den obětí, či Evropský den zločinu je dnem, který nám připomíná, kolik z nás se už stalo obětí trestného činu. Za vyhlášením tohoto mezinárodního dne stojí podpis Charty práv obětí z Velké Británie. V České republice se v této souvislosti setkáváme s organizací Bílý kruh bezpečí.

Den sesterství- Den sesterství má své alternativní názvy jako je Den zamyšlení či Vzpomínkový den. Jeho podstatou je přátelství, proto i tento svátek je mezinárodním dnem přátelství. Slavíme jej v tento den, neboť se narodili manželé Robert a Olave Baden Powell, kteří byly zakladatelé skautské organizace. Svátek všem skautům svět připomíná, že je jich hodně a všichni jsou sestrami a bratry a to bez ohledu na to, z jaké země pochází, či jakou mají barvu kůže nebo jaké vyznávají náboženství, kolik jim je let nebo jaké jsou národnosti.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

Poznávací zájezd do Velké Británie
18. - 25. 9. 2018

easp

Citát na 25. týden

M. Buonarroti
Není větší škody nad ztracený čas.

Album na 25. týden

Dire Straits Greatest Hits

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz