„I díky Vám jsme svobodni.“ – Jáchymov 2017

Zájemci o moderní dějiny měli  ve čtvrtek 22.června projektový den v Jáchymově. Studenti s průvodcem prošli štolu č.1 a po výstupu po mauthausenských schodech se dostali na místo táboru nucených prací Svornost.  Tam je vítal nápis Prací ke svobodě , ostnaté dráty a korekce, kam byli muklové – muži určeni k likvidaci-  zavíráni za sebemenší prohřešky, či jen z vůle velitelů lágrů.

 Hlavní část exkurze proběhla v Královské mincovně, kde v expozici věnované 50. letům proběhlo povídání se Zdeňkem Mandrholcem. Pan Mandrholec studentům vyprávěl svůj životní příběh, popisoval v lágru i příběhy spoluvězňů. Studenti předali Zdeňku Mandrholcivi medaili Příběhů bezpráví, na které je v lipové ratolesti nápis „I díky Vám jsme svobodni.“

Exkurze byla zakončena v Horním Žďáru ve Věži smrti, kde se v lágru L ( likvidace) třídila uranová ruda. Tady  pan Mandrholec studentům přiblížil osud akademického sochaře Jaroslava Šlezingera.

Ráda bych poděkovala panu Mandrholcovi  za každoroční ochotu k červnové cestě do Jáchymova i za sílu vyprávět svůj příběh mladým lidem. Poděkování patří i Konfederaci politických vězňů za otevření Věže smrti .

Martina Laitlová

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

easp

Citát na 12. týden

S. Freud
V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.

Píseň na 12. týden

BLUES O SPOLYKANÝCH SLOVECH

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz