skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

14. 6.    Exkurze Jáchymov – 2.AZT+2.ZA
14. 6.    Ústní část JZZ 3. OŠ
15. 6.    ZÁVĚREČNÁ SLAVNOST 3. OŠ
15.–24. 6.Poznávací zájezd do Španělska
18.-21.6.ABSOLUTORIA 3.DVS, 3.DNT, 3.DZT, 3.DFA
19. 6.    Exkurze CHE 2. AZT, 1. ZA
21. 6.    PEDAGOGICKÁ PORADA 2. POL.
22. 6.    ZÁVĚREČNÁ SLAVNOST VOŠ AMBASSADOR
25. 6.    1. kolo přijímacího řízení na VOŠ
25 .6.    Do 25. 6. Přihlášky k podzimnímu termínu MZK
26. 6.    Školní výlet Sušice 1. ZAB
26. 6.    Školská rada
25. 6. - 28.6.Program zajistí TU, 8 – 11:30 (výlety, exkurze, sport, úklid tříd a šaten)
28. 6.    SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
29. 6.     Odevzdání zpráv PK
29. 6.    Odevzdání TK a TV zástupkyni
2. 7. – 31. 8.    HLAVNÍ PRÁZDNINY
3. 9. 2018 ZAHÁJENÍ VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19   

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

„I díky Vám jsme svobodni.“ – Jáchymov 2017

Zájemci o moderní dějiny měli  ve čtvrtek 22.června projektový den v Jáchymově. Studenti s průvodcem prošli štolu č.1 a po výstupu po mauthausenských schodech se dostali na místo táboru nucených prací Svornost.  Tam je vítal nápis Prací ke svobodě , ostnaté dráty a korekce, kam byli muklové – muži určeni k likvidaci-  zavíráni za sebemenší prohřešky, či jen z vůle velitelů lágrů.

 Hlavní část exkurze proběhla v Královské mincovně, kde v expozici věnované 50. letům proběhlo povídání se Zdeňkem Mandrholcem. Pan Mandrholec studentům vyprávěl svůj životní příběh, popisoval v lágru i příběhy spoluvězňů. Studenti předali Zdeňku Mandrholcivi medaili Příběhů bezpráví, na které je v lipové ratolesti nápis „I díky Vám jsme svobodni.“

Exkurze byla zakončena v Horním Žďáru ve Věži smrti, kde se v lágru L ( likvidace) třídila uranová ruda. Tady  pan Mandrholec studentům přiblížil osud akademického sochaře Jaroslava Šlezingera.

Ráda bych poděkovala panu Mandrholcovi  za každoroční ochotu k červnové cestě do Jáchymova i za sílu vyprávět svůj příběh mladým lidem. Poděkování patří i Konfederaci politických vězňů za otevření Věže smrti .

Martina Laitlová

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU


23. – 28. 9. 2018

Citát na 41 týden

D. Diderot
Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.

Písně na 41. týden

The Smiths - SingLes

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz