skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

18. – 19.9. Adaptační pobyt 1. ZA Horní Blatná
20. 9. Praktické JZZ v nemocnici 3.OŠ
21. 9. 2. kolo PŘ na VOŠ 14:10
22. 9.    Závěrečné zkoušky kurzu Zubní instrumentářka uč.č. 112    7:30-19:30
27. 9.    Ústní JZZ, uč. 19, 3.OŠ    13:30
28. 9.    DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
29. 9.    Ředitelské volno

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

„I díky Vám jsme svobodni.“ – Jáchymov 2017

Zájemci o moderní dějiny měli  ve čtvrtek 22.června projektový den v Jáchymově. Studenti s průvodcem prošli štolu č.1 a po výstupu po mauthausenských schodech se dostali na místo táboru nucených prací Svornost.  Tam je vítal nápis Prací ke svobodě , ostnaté dráty a korekce, kam byli muklové – muži určeni k likvidaci-  zavíráni za sebemenší prohřešky, či jen z vůle velitelů lágrů.

 Hlavní část exkurze proběhla v Královské mincovně, kde v expozici věnované 50. letům proběhlo povídání se Zdeňkem Mandrholcem. Pan Mandrholec studentům vyprávěl svůj životní příběh, popisoval v lágru i příběhy spoluvězňů. Studenti předali Zdeňku Mandrholcivi medaili Příběhů bezpráví, na které je v lipové ratolesti nápis „I díky Vám jsme svobodni.“

Exkurze byla zakončena v Horním Žďáru ve Věži smrti, kde se v lágru L ( likvidace) třídila uranová ruda. Tady  pan Mandrholec studentům přiblížil osud akademického sochaře Jaroslava Šlezingera.

Ráda bych poděkovala panu Mandrholcovi  za každoroční ochotu k červnové cestě do Jáchymova i za sílu vyprávět svůj příběh mladým lidem. Poděkování patří i Konfederaci politických vězňů za otevření Věže smrti .

Martina Laitlová

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0./0.0./16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

easp

anglie

Citát na 3. týden

Nelson Mandela
Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.

Album na 3. týden

Bob Marley 20 Best Songs

Nabídka práce


Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz