Informace o podzimním termínu maturitních zkoušek

Písemné zkoušky SČ MZK:    3. – 5. 9. 2018

Praktické MZK:      

·         AZT:  11. 9. – 13. 9. 2018

·         NA:     12. 9. – 13. 9. 2018

·         MAS:  12. 9. 2018

·         ZA:     12. 9. 2018     

Ústní MZK:

·         MAS, ZA:                              13. 9. 2018

·         AZT, ZLY, NA, LAS:           14. 9. 2018

 

Přehled důležitých termínů:

25. 6. 2018 – Nejzazší datum, do kterého žáci mají předat přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2018.

29. 6. 2018 do 12:00 hodin – Datum, do kdy musí školy nejpozději ukončit přihlašování v rámci projektu MZ2018P.

4. 7. 2018 –Nejzazší termín pro předání výpisů z přihlášek žákům, kteří se přihlásili k podzimnímu zkušebnímu období.

Mgr. Jaroslava Hrudkajová
Zástupkyně ředitelky SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, příspěvková organizace
Email: kancelar.zastupce@zdravkakv.cz
Tel. 737 208 038

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

zápis přijatých uchazečů na obory VOŠZ je
3. 9. 2018 v 8:00


23. – 28. 9. 2018

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz