Exkurze do zoo

Nápad jet do zoo ve 4.ročníku střední školy se nám velice líbil. :-) Čekal nás další den strávený pohromadě se společnými zážitky. Pí. uč.

Praxe v SRN z pohledu studentů

Jedeš s námi?

Jak bylo masérům v Praze? Blaze.

V pátek 30. 9. uháněl na Prahu autobus s podřimujícími studenty 3. a 4. MAS, člověk by si řekl, že do noci studovali… Klidným autobusem zněl jen tichý rozhovor učitelek.

 

Praxe našich žáků na klinice v Kaufbeuren v Německu

Posledních 14 dní letošních prázdnin strávilo 5 našich žáků na dobrovolné  praxi  v nemocnici v Německu.  Tuto možnost nám zprostředkovala paní Irene  Frank  z&nb

Spolupráce s odbornou školou zdravotnickou v Německu

V minulém školním roce se nám podařilo najít v Německu školu s podobným profesním zaměřením, jež měla zájem o spolupráci.  Po vzájemné dohodě jsme se rozhodli vstoupit do projek

Výsledky 2. kola přijímacího řízení VOŠZ

Výsledky 2.  kola  přijímacího řízení VOŠZ – přehled přijatých uchazečů ke studiu ve školním roce 2011/2012 v oborech: 

Návštěva botanické zahrady

Dne 20.9. navštívily třídy 3. a 2. lyceum botanickou zahradu v Teplicích.

Den jazyků ve škole a v Praze

Den jazyků proběhl na naší škole i na prahu tohoto školního roku, ale novým, netradičním způsobem.

V německém jazyce si mohli studenti otestovat své znalosti i dovednosti na 9 stanovištích, která byla vytvořena vyučujícími v jazykových učebnách školy. Vítězné skupiny z jednotlivých ročníků si odnesly nejen pochvalu od svých učitelů, ale také drobné odměny.

Španělské útržky

pátek 17.

Výlet na Židovský hřbitov Drmoul

28. června 2011 byla třída 2. ZA na výletě na Židovském hřbitově v Drmoulu, který je vzdálený asi 4 km od Mariánských Lázní. Na tomto hřbitově, který se nachází v lese za obcí, jsou nejstarší náhrobky z konce sedmnáctého století. Naposledy se sem pohřbívalo v polovině století dvacátého. Na náhrobcích jsou nápisy v hebrejštině, které vypovídají o člověku, který je zde pochovaný. S pomocí paní učitelky Rausové jsme se pokoušeli texty rozluštit a pak jsme vytvářeli frotáže. Přiložili jsme list papíru na náhrobek a přejížděli po něm pastelem nebo uhlem.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

zápis přijatých uchazečů na obory VOŠZ je
3. 9. 2018 v 8:00


23. – 28. 9. 2018

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz