Výsledky voleb do školské rady pro volební období 2014 - 2017

Pro období 2014 - 2017 byli zvoleni:

Do školské rady SZŠ byli Krajským úřadem jmenováni tito kandidáti: 
PhDr. Anna Kotrčová
Miroslav Egert

 

Za žákovskou kurii byli zvoleni tito kandidáti:
Hana Dubová – matka žáka 3. MAS, Ostrov
Blanka Ptáčková – matka žákyně 2. ZA, Chodov


Náhradníky za žákovskou kurii jsou:
Tomáš Kiprov – otec žákyně 2. ZA, Chodov
Josef Šmerda – otec žákyně 4. ZA, K. Vary

Za pedagogickou kurii byli zvoleni tito kandidáti:
PaedDr. Zuzana Ledvinová – učitelka SZŠ a VOŠZ K. Vary, K. Vary
Mgr. Daniela Vintrová – učitelka SZŠ a VOŠZ K. Vary, K. Vary
 

Volby do školské rady proběhly dne 18 - 19. 11. 2014

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

easp

Citát na 12. týden

S. Freud
V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.

Píseň na 12. týden

BLUES O SPOLYKANÝCH SLOVECH

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz