skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

18. – 19.9. Adaptační pobyt 1. ZA Horní Blatná
20. 9. Praktické JZZ v nemocnici 3.OŠ
21. 9. 2. kolo PŘ na VOŠ 14:10
22. 9.    Závěrečné zkoušky kurzu Zubní instrumentářka uč.č. 112    7:30-19:30
27. 9.    Ústní JZZ, uč. 19, 3.OŠ    13:30
28. 9.    DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
29. 9.    Ředitelské volno

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Výsledky voleb do školské rady pro volební období 2014 - 2017

Pro období 2014 - 2017 byli zvoleni:

Do školské rady SZŠ byli Krajským úřadem jmenováni tito kandidáti: 
PhDr. Anna Kotrčová
Miroslav Egert

 

Za žákovskou kurii byli zvoleni tito kandidáti:
Hana Dubová – matka žáka 3. MAS, Ostrov
Blanka Ptáčková – matka žákyně 2. ZA, Chodov


Náhradníky za žákovskou kurii jsou:
Tomáš Kiprov – otec žákyně 2. ZA, Chodov
Josef Šmerda – otec žákyně 4. ZA, K. Vary

Za pedagogickou kurii byli zvoleni tito kandidáti:
PaedDr. Zuzana Ledvinová – učitelka SZŠ a VOŠZ K. Vary, K. Vary
Mgr. Daniela Vintrová – učitelka SZŠ a VOŠZ K. Vary, K. Vary
 

Volby do školské rady proběhly dne 18 - 19. 11. 2014

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0./0.0./16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

easp

anglie

Citát na 3. týden

Nelson Mandela
Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.

Album na 3. týden

Bob Marley 20 Best Songs

Nabídka práce


Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz