skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

18. – 19.9. Adaptační pobyt 1. ZA Horní Blatná
20. 9. Praktické JZZ v nemocnici 3.OŠ
21. 9. 2. kolo PŘ na VOŠ 14:10
22. 9.    Závěrečné zkoušky kurzu Zubní instrumentářka uč.č. 112    7:30-19:30
27. 9.    Ústní JZZ, uč. 19, 3.OŠ    13:30
28. 9.    DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
29. 9.    Ředitelské volno

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Vyučující

Učitelé ve školním roce 2016 - 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Interní učitelé Funkce1)
Vyučovaný obor
1 Mgr.Ing. Babinská Ivana Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů RUJ, NEJ
2 Mgr.Bujna Lukáš  " LAJ, DĚJ, FIL
3 Mgr.Buštíková Věra  " NEJ
4 Mgr.Černá Michaela  " ZSV,TEV
5 Ing. Drahozalová Lucie  " ANJ, EKO
6 Mgr.Graciasová Jaroslava  " SOS, SOM, ZAG
7 Mgr.Hacker Josef  " MAT,FYZ, IKT
8 Mgr. Holubová Leonarda  " ANJ, RUJ
9 Mgr.Hrudkajová Jaroslava  " DEJ,RUJ,ANJ
10 Mgr.Hrušková Věra  " NEJ, RUJ
11 Mgr.Chmelíková Dagmar  " CHE,BIO
12 Mgr.Kaňovská Hana  " CJL,ZSV
13 Mgr. Karas Radek " TEV
14 Mgr. Kardoš Rudolf " ZSV, DĚJ
15 Mgr. Karchňáková Petra " BIE
16 Mgr.Klepalová Zlatuše " CJL, ZSV
17 Mgr. Koňatová Veronika " PSCH, CJL
18 Mgr.Kopšová Ilona " TEV,ANJ
19 Mgr.Kuba Ladislav " IKT, MAT
20 Mgr.Laitl Vít " CJL,ZSV
21 Mgr. Laitlová Martina " DĚJ, ANJ
22 PaedDr.Ledvinová Zuzana  " MAT,CHE
23 Mgr.Němcová Marcela  " ANJ
24 Ing. Orlíčková Petra  " ANJ, NEJ
25 Mgr.Pavelková Ivana  " TEV
26 PhDr.Přibylová Zuzana   " ČJL, PSCH, ANJ
27 Mgr.Souček Václav  " MAT,FYZ
28 Ing.Slabá Antonie  " IKT
29 Mgr. Tyr Daniel  " IKT, MAT
30 Mgr. Veselá Veronika  " TEV, BIE, CHE
  Celkem UVVP 30  
1 Mgr. Bursová Jindra UOP, UP Odborné předměty ZA, OŠ, DVS
2 Čeladníková Eliška UP Odborné předměty  OŠ
3 Mgr.Dudová Kristina UOP Odborné předměty ZA, OŠ
4 Mgr.Dvořáková Andrea " Odborné předměty ZA, DVS
5 Bc. Halámková Michaela " Odborné předměty AZT
6 Bc. Hegrová Martina " Odborné předměty MAS
7 Mgr.Homolová Jana " Odborné předměty ZA, OŠ, DVS
8 Mgr.Chalupná Hana " Odborné předměty AZT
9 Bc. Chorvatová Kamila " Odborné předměty NA
10 Mgr.Janečková Marie " Odborné předměty ZA
11 Bc. Janečková Viola " Odborné předměty MAS
12 Ing. Kabourková Marcela " Odborné předměty ZA
13 Ing.Kaplánek Miroslav " Ekonomika
14 Mgr. Klingerová Helena " Odborné předměty ZA
15 Křiklavová Hana " Odborné předměty MAS
16 Mgr. Kyselová Pavla UOP,UP Odborné předměty ZA
17 Mgr.Nováková Petra " Odborné předměty DNT
18 Kupeček Jiří " Odborné předměty AZT, DZT
19 Bc. Musilová Eva " Odborné předměty ZA, DVS
20 Mgr.Nová Martina " Odborné předměty AZT, DZT
21 Ing. Palm Jaroslav " CHE,odborné předměty DFA, LAS
22 Mgr.Pazderková Andrea " ANF, SOM, REO
23 Bc. Poláková Kateřina " Odborné předměty MAS, VKZ, PRP
24 Mgr.Polívková Anna " Odborné předměty ZA, DVS
25 RNDr.Považanová Danuše  " Odborné předměty DFA
26 PhDr.Průchová Eva  " PSK, PSCH, SAK
27 Mgr.Řezáč Bohumil " Odborné předměty AZT
28 Bc. Skořepová Pavla " Odborné předměty DFA
29 Mgr.Slavíková Jaroslava " Odborné předměty ZA, DVS
30 Mgr. Ščerbová Jitka UOP,UP Odborné předměty ZA, DVS
31 Mgr.Švejstilová Hana " Odborné předměty AZT
32 Mgr. Timárová Eva " Odborné předměty DFA
33 Mgr.Vintrová Daniela " Odborné předměty ZA, DVS
34 Mgr.Vojtová Petra " Odborné předměty DDH
35 Zemanová Jana " Odborné předměty NA
36 Mgr.Zemanová Miroslava " Odborné předměty ZA
37 Zenkerová Hana " Odborné předměty NA
  Celkem UOP 37  
  Externí učitelé Funkce1)
Vyučovaný obor
1 MUDr.Benda Jiří Učitel odborných předmětů Chirurgie
2 MUDr.Beranová Alena " Mikrobiologie
3 MUDr.Darmová Hana " Neurologie
4 MUDr.Duda Jan " Všeobecné lékařství
5 PharmDr.Dvořák Michal " Farmacie
6 MUDr. Emlerová Martina " Všeobecné lékařství
7 MUDr.Grančarová Dagmar " Hematologie
8 PharmDr.Jakl Michal  " FAR, KLB
9 Kladívková Martina " Odborné předměty ZUT
10 RNDr. Křístek Jan   Odborné předměty LAS
11 Kříž Jan " Odborné předměty ZUT
12 Kunarová Hilda " Histologie
13 MUDr.Macejka Roman " Mikrobiologie
14 MUDr.Metelková Eva  " Mikrobiologie
15 Nováková Veronika " Odborné předměty LAS
16 MUDr. Parma Jan " Pediatrie
17 MUDr. Parmová Veronika " Radiologie
18 Mgr. Pešavová Poorová Sylvie " Odborné předměty AZT, DZT
19 Mgr. Potužáková Daniela " OBK
20 MUDr.Puchálková Blanka " Mikrobiologie
21 Mgr. Slavětinská Lenka " Farmakologie
22 MDDr. Suttrová Klára " Odborné předměty DDH
23 MDDr. Svoboda Ondřej " Odborné předměty ZUT
24 Štellnerová Martina " Odborné předměty DFA
25 Štýbnarová Monika " Odborné předměty LAS
26 Ing.Záhoříková Marie " Ekonomika
  Celkem E UOP 26  
  1) UVVP učitel všeobecně vzdělávacích předmětů  
     UOP   učitel odborných předmětů  
     UP     učitel praktického vyučování, odborného výcviku  

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0./0.0./16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

easp

anglie

Citát na 3. týden

Nelson Mandela
Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.

Album na 3. týden

Bob Marley 20 Best Songs

Nabídka práce


Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz