Vyučující

Učitelé ve školním roce 2016 - 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Interní učitelé Funkce1)
Vyučovaný obor
1 Mgr.Ing. Babinská Ivana Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů RUJ, NEJ
2 Mgr.Bujna Lukáš  " LAJ, DĚJ, FIL
3 Mgr.Buštíková Věra  " NEJ
4 Mgr.Černá Michaela  " ZSV,TEV
5 Ing. Drahozalová Lucie  " ANJ, EKO
6 Mgr.Graciasová Jaroslava  " SOS, SOM, ZAG
7 Mgr.Hacker Josef  " MAT,FYZ, IKT
8 Mgr. Holubová Leonarda  " ANJ, RUJ
9 Mgr.Hrudkajová Jaroslava  " DEJ,RUJ,ANJ
10 Mgr.Hrušková Věra  " NEJ, RUJ
11 Mgr.Chmelíková Dagmar  " CHE,BIO
12 Mgr.Kaňovská Hana  " CJL,ZSV
13 Mgr. Karas Radek " TEV
14 Mgr. Kardoš Rudolf " ZSV, DĚJ
15 Mgr. Karchňáková Petra " BIE
16 Mgr.Klepalová Zlatuše " CJL, ZSV
17 Mgr. Koňatová Veronika " PSCH, CJL
18 Mgr.Kopšová Ilona " TEV,ANJ
19 Mgr.Kuba Ladislav " IKT, MAT
20 Mgr.Laitl Vít " CJL,ZSV
21 Mgr. Laitlová Martina " DĚJ, ANJ
22 PaedDr.Ledvinová Zuzana  " MAT,CHE
23 Mgr.Němcová Marcela  " ANJ
24 Ing. Orlíčková Petra  " ANJ, NEJ
25 Mgr.Pavelková Ivana  " TEV
26 PhDr.Přibylová Zuzana   " ČJL, PSCH, ANJ
27 Mgr.Souček Václav  " MAT,FYZ
28 Ing.Slabá Antonie  " IKT
29 Mgr. Tyr Daniel  " IKT, MAT
30 Mgr. Veselá Veronika  " TEV, BIE, CHE
  Celkem UVVP 30  
1 Mgr. Bursová Jindra UOP, UP Odborné předměty ZA, OŠ, DVS
2 Čeladníková Eliška UP Odborné předměty  OŠ
3 Mgr.Dudová Kristina UOP Odborné předměty ZA, OŠ
4 Mgr.Dvořáková Andrea " Odborné předměty ZA, DVS
5 Bc. Halámková Michaela " Odborné předměty AZT
6 Bc. Hegrová Martina " Odborné předměty MAS
7 Mgr.Homolová Jana " Odborné předměty ZA, OŠ, DVS
8 Mgr.Chalupná Hana " Odborné předměty AZT
9 Bc. Chorvatová Kamila " Odborné předměty NA
10 Mgr.Janečková Marie " Odborné předměty ZA
11 Bc. Janečková Viola " Odborné předměty MAS
12 Ing. Kabourková Marcela " Odborné předměty ZA
13 Ing.Kaplánek Miroslav " Ekonomika
14 Mgr. Klingerová Helena " Odborné předměty ZA
15 Křiklavová Hana " Odborné předměty MAS
16 Mgr. Kyselová Pavla UOP,UP Odborné předměty ZA
17 Mgr.Nováková Petra " Odborné předměty DNT
18 Kupeček Jiří " Odborné předměty AZT, DZT
19 Bc. Musilová Eva " Odborné předměty ZA, DVS
20 Mgr.Nová Martina " Odborné předměty AZT, DZT
21 Ing. Palm Jaroslav " CHE,odborné předměty DFA, LAS
22 Mgr.Pazderková Andrea " ANF, SOM, REO
23 Bc. Poláková Kateřina " Odborné předměty MAS, VKZ, PRP
24 Mgr.Polívková Anna " Odborné předměty ZA, DVS
25 RNDr.Považanová Danuše  " Odborné předměty DFA
26 PhDr.Průchová Eva  " PSK, PSCH, SAK
27 Mgr.Řezáč Bohumil " Odborné předměty AZT
28 Bc. Skořepová Pavla " Odborné předměty DFA
29 Mgr.Slavíková Jaroslava " Odborné předměty ZA, DVS
30 Mgr. Ščerbová Jitka UOP,UP Odborné předměty ZA, DVS
31 Mgr.Švejstilová Hana " Odborné předměty AZT
32 Mgr. Timárová Eva " Odborné předměty DFA
33 Mgr.Vintrová Daniela " Odborné předměty ZA, DVS
34 Mgr.Vojtová Petra " Odborné předměty DDH
35 Zemanová Jana " Odborné předměty NA
36 Mgr.Zemanová Miroslava " Odborné předměty ZA
37 Zenkerová Hana " Odborné předměty NA
  Celkem UOP 37  
  Externí učitelé Funkce1)
Vyučovaný obor
1 MUDr.Benda Jiří Učitel odborných předmětů Chirurgie
2 MUDr.Beranová Alena " Mikrobiologie
3 MUDr.Darmová Hana " Neurologie
4 MUDr.Duda Jan " Všeobecné lékařství
5 PharmDr.Dvořák Michal " Farmacie
6 MUDr. Emlerová Martina " Všeobecné lékařství
7 MUDr.Grančarová Dagmar " Hematologie
8 PharmDr.Jakl Michal  " FAR, KLB
9 Kladívková Martina " Odborné předměty ZUT
10 RNDr. Křístek Jan   Odborné předměty LAS
11 Kříž Jan " Odborné předměty ZUT
12 Kunarová Hilda " Histologie
13 MUDr.Macejka Roman " Mikrobiologie
14 MUDr.Metelková Eva  " Mikrobiologie
15 Nováková Veronika " Odborné předměty LAS
16 MUDr. Parma Jan " Pediatrie
17 MUDr. Parmová Veronika " Radiologie
18 Mgr. Pešavová Poorová Sylvie " Odborné předměty AZT, DZT
19 Mgr. Potužáková Daniela " OBK
20 MUDr.Puchálková Blanka " Mikrobiologie
21 Mgr. Slavětinská Lenka " Farmakologie
22 MDDr. Suttrová Klára " Odborné předměty DDH
23 MDDr. Svoboda Ondřej " Odborné předměty ZUT
24 Štellnerová Martina " Odborné předměty DFA
25 Štýbnarová Monika " Odborné předměty LAS
26 Ing.Záhoříková Marie " Ekonomika
  Celkem E UOP 26  
  1) UVVP učitel všeobecně vzdělávacích předmětů  
     UOP   učitel odborných předmětů  
     UP     učitel praktického vyučování, odborného výcviku  

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

easp

Citát na 12. týden

S. Freud
V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.

Píseň na 12. týden

BLUES O SPOLYKANÝCH SLOVECH

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz