COVID – 19

Vážení rodiče, s platností od 11. 3. 2020 zakazuje Vláda ČR osobní přítomnost žáků a studentů na středních a vyšších odborných školách. Zatím nemáme informaci, do jaké doby toto opatření bude trvat. Budeme vás informovat prostřednictvím ŠkolyOnLine a na webu školy – www.zdravkakv.cz. S žáky a studenty budou vyučující komunikovat také v prostředí Školy OnLine. Děkujeme za pochopení.

Žádáme zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky, studenty a zaměstnance, aby se seznámili s pokyny
KHS KK k problematice COVID – 19