skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

14. 6.    Exkurze Jáchymov – 2.AZT+2.ZA
14. 6.    Ústní část JZZ 3. OŠ
15. 6.    ZÁVĚREČNÁ SLAVNOST 3. OŠ
15.–24. 6.Poznávací zájezd do Španělska
18.-21.6.ABSOLUTORIA 3.DVS, 3.DNT, 3.DZT, 3.DFA
19. 6.    Exkurze CHE 2. AZT, 1. ZA
21. 6.    PEDAGOGICKÁ PORADA 2. POL.
22. 6.    ZÁVĚREČNÁ SLAVNOST VOŠ AMBASSADOR
25. 6.    1. kolo přijímacího řízení na VOŠ
25 .6.    Do 25. 6. Přihlášky k podzimnímu termínu MZK
26. 6.    Školní výlet Sušice 1. ZAB
26. 6.    Školská rada
25. 6. - 28.6.Program zajistí TU, 8 – 11:30 (výlety, exkurze, sport, úklid tříd a šaten)
28. 6.    SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
29. 6.     Odevzdání zpráv PK
29. 6.    Odevzdání TK a TV zástupkyni
2. 7. – 31. 8.    HLAVNÍ PRÁZDNINY
3. 9. 2018 ZAHÁJENÍ VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19   

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Organizace školního roku

Zahájení školního roku:

Zimní období:                        4.9. 2017

Letní období:                          1.2. 2018

Konec školního roku:          29.6. 2018

Státní svátky:                        28.9. 2017

17.11.2017

2.4. 2018 (velikonoční pondělí)

1.,8.5. 2018

Ředitelská volna:                  29.9.2017

(samostudium)                      30.4.2018

7.5.2018

Prázdniny (samostudium):

Podzimní:                               26.,27.10. 2017

Vánoční:                                 25.12. 2017 - 2.1. 2018

Pololetní:                                2.2. 2018

Jarní:                                       12.2. – 16.2. 2018

Velikonoční:                           29.3. a 30.3. 2018

Hlavní (letní):                         2.7.-31.8. 2018

Samostudium k získání hodnocení a examinace (zkouškové období):

Zimní období:                        8.1. – 31.1. 2018

Letní období:                          11.6. – 29.6. 2018

Pro 3. ročníky v LO:              21.5. – 8.6.2018

Samostudium k absolutoriu: 11.-15.6. 2018

Absolutoria:                          18.6. – 21.6. 2018

Termín pro odevzdání ABS práce je 27.4. 2018

3.DVS:                                   18. - 19.6. 2018

3.DNT:                                   20. - 21.6. 2018

3.DZT:                                    18.6. 2018

3.DFA:                                   19. - 20.6. 2018

Závěrečná slavnost VOŠ:    22.6. 2018

Přijímací řízení:

2. kolo pro š.r.: 2017/18:       21.9.2017, ve 14.10

Pro školní rok 2018/19: (obory DVS, DFA, DZT, DDS?)

1. kolo:                                   25.6.2018

2. kolo:                                   20.9.2018

Poznámka:

Na studenty VOŠ se nevztahují prázdniny ani ředitelská volna, pro tyto termíny uvádíme do organizace školního roku i do třídní knihy samostudium (tzv. nekontaktní hodiny) a lze je také využít i k plnění odborné praxe (zejména obor DVS) – počet hodin teorie i praxe musí být splněn v souladu s příslušným akreditovaným vzdělávacím programem daného oboru.

Přehled počtu týdnů teoretické výuky a odborné praxe VOŠZ

ve školním roce 2017/18

 

 

Studijní skupiny

 

Zimní období

 

 

Letní období

Počet týdnů teorie

 

od - do

Počet týdnů praxe

 

od - do

Počet týdnů teorie

 

od - do

Počet týdnů praxe

 

od - do

1.DVS

12

4.9. – 1.12.2017

4

4.12.2017 – 5.1.2018

12 (13)

1.2. – 11.5.2018

4

14.5. – 8.6.2018

2.DVS

6(7)

4.9. – 20.10.2017

10

23.10.2017 – 5.1.2018

6

1.2. – 23.3.2018

10 (11)

26.3. – 8.6.2018

3.DVS

8

4.9. – 3.11.2017

8

6.11.2017 – 5.1.2018

6

1.2. – 23.3.2018

8

26.3. – 18.5.2018

3.DNT

13

4.9. – 8.12.2017

3

11.12.2017 – 5.1.2018

11

1.2. – 27.4.2018

3

30.4. – 18.5.2018

1.DFA

16 (17)

4.9.2017-5.1.2018

0

-

12 (13)

1.2. – 11.5.2018

4

14.5. – 8.6.2018

2.DFA

16 (17)

4.9. 2017-5.1.2018

0

-

12 (13)

1.2. – 11.5.2018

4

14.5. – 8.6.2018

3.DFA

12

4.9. – 1.12.2017

4

30.11.2017 – 5.1.2018

11

1.2. – 27.4.2018

3

30.4. – 18.5.2018

2.DDH

12

4.9. – 24.11.2017

4

27.11. – 5.1.2018

12

1.2. – 11.5.2018

4

14.5. – 8.6.2018

2. DZT

14

4.9.-8.12.2017

3.1 – 5.1.2017

 

2

11.12. – 22.12.2017

12

1.2. – 11.5.2018

4

14.5. – 8.6.2018

3. DZT

13

4.9.-1.12.2017

3.1 – 5.1.2017

3

4.12 – 22.12.2017

14

1.2. – 18.5.2018

0

-

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU


23. – 28. 9. 2018

Citát na 41 týden

D. Diderot
Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.

Písně na 41. týden

The Smiths - SingLes

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz