skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

23.-24. 4. PRAKTICKÁ ČÁST MZ 4.NA    
23.-26. 4. PRAKTICKÁ ČÁST MZ 4.ZA+4.MAS    
23.-27. 4. PRAKTICKÁ ČÁST MZ 4.AZT    
27. 4. Vysvědčení 4. ZLY    
30. 4.  Ředitelské volno

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Výročí týdne

23. 4. Světový den knihy a autorského práva- Výběr data je stanoven právě 23. dubna, což je den, kdy si připomínáme výročí úmrtí Miguela de Cervantese, Williama Shakespeara a Gacilase de la Vegy roku 1616. Samozřejmě je tento den věnován všem autorům knih celého světa a zároveň by měl připomenout i jejich autorská práva, neboť kniha je autorovým rukopisem, dílem, kterému věnoval hodně času a úsilí.

24. 4. Mezinárodní den skautů a skautek– Mezinárodní den skautů a skautek připadl na tento den, neboť má svátek patron všech skautů a skautek svatý Jiří. Skauti nemají pouze tento mezinárodní den, slaví ještě Den sesterství.

Světový den laboratorních zvířat– Světový den laboratorních zvířat upozorňuje na problematiku pokusných zvířat. Ať už se jedná o výzkum či testování na laboratorních zvířatech například léků, kosmetiky nebo jiných potřebných věcí, děkujeme za ně právě hlavně laboratorním zvířatům.

25. 4. Světový den malárie– Malárie neboli zimnice - jedná se o tropickou infekční nemoc, kterou ročně onemocní až půl miliardy lidí. Většinu nakažených se podaří díky moderní medicíně vyléčit, ale přesto existuje i malé procento těch, kteří takové štěstí nemají. Ročně na tuto nemoc umírá cca 1 milion dětí do 5 let a to převážně v chudých oblastech, kde není preventivní očkování a není dostupná ani následná lékařská péče. Existuje mnoho projektů na zlepšení této situace, v ČR je zřejmě nejznámějším projekt Lékaři bez hranic.

26. 4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl – Mezinárodní den vzpomínky na černobylskou havárii připomíná havárii, která se stala roku 1986. Vzpomínky na Černobyl jsou v paměti mnoha lidí velmi živé a dodnes není situace po havárii vyřešena.

Světový den duševního vlastnictví– Světový den duševního vlastnictví má připomenout všechny inovátory, vizionáře, vynálezce a tvůrce, kteří často proti hlavnímu proudu objeví či vynaleznou věci měnící náš každodenní život. Světový den duševního vlastnictví byl vyhlášen v roce 1970 podepsáním Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví.

27. 4. Světový den grafiky– Světový den grafiky nám připomíná všechny obrázky a jejich tvůrce, grafickou krásu světa kolem nás ztvárněnou jakýmkoliv grafickým způsobem. V České republice se svátek slavil od roku 1966.

Světový den sdružených měst– V poslední době jsme si i v ČR mohli všimnout spolupráce a sdružení různých měst, jak českých tak i na mezinárodní úrovni. Tato spojení nás mohou velmi obohatit nejen kulturně, ale slouží i k předávání zkušeností. Mezinárodní den sdružených měst byl vyhlášen roku 1957 založením Světové federace sdružených měst .

28. 4. Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci– Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásila Mezinárodní organizace práce jako vzpomínku na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce. Každý rok zemře při práci kvůli nějaké chybě přibližně 6 tisíc lidí.

29. 4. Mezinárodní den tance– Tanec je krásným uměním a i proto si zaslouží mít svůj mezinárodní den. Mezinárodní den tance vyhlásil Mezinárodní divadelní ústav, tento den se narodil významný choreograf Jeann Georges Novarra roku 1727.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU