skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

20. 3. 3DDH – Světový den ústního zdraví,
27. 3. JSNS – Anateho archa, Drahomíra (1.ZA, 1.ZAB) 8:00 – 9:35
29. 3. JSNS – Follow me, Drahomíra, 2. ročníky 8:00-9:35

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Výročí týdne

19. 3. Mezinárodní den invalidů-  Mezinárodní den invalidů, který byl vyhlášen Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů, nám má připomenout, s jakými překážkami se invalidé každý den musí stýkat a překonávat je, ať už se jedná o lidi na vozíčku nebo s jiným mentálním či fyzickým postižením.

20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež- Mezinárodní den divadla pro děti a mládež a jeho oslavy se v médiích příliš nepropagují. Přitom v mnoha divadlech po celé ČR je pro děti a mládež připraven bohatý program a právě prostřednictvím divadelní kultury oslavujeme uznání práv dětí a mládeže na kulturní a umělecké obohacení.

Světový den frankofonie- Mezinárodní den frankofonie je dnem věnovaným podpoře francouzského jazyka, francouzské kultury

21. 3. Světový den poezie- 21. března je den, který byl věnován Světovému dni poesie za přispění a podpory Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu..

jarní rovnodennost- Rovnodennost (lat. aequinoctium) je v astronomii okamžik, kdy je Slunce v rovině zemského rovníku, takže jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo k její ose. Rovnodennost nastává dvakrát do roka:

·         20. až 21. března, kdy střed obrazu Slunce na nebeské sféře prochází jarním bodem a

·         20. až 23. září, kdy prochází podzimním bodem.

Březnová rovnodennost je na severní polokouli přechod z astronomické zimy do jara a mluvíme tedy o jarní rovnodennosti, kdežto v září přechází léto v podzim a mluvme o rovnodennosti podzimní. Naproti tomu na jižní polokouli začíná jaro v září a podzim v březnu.

Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace– Roku 1960 ve městě Sharpeville policie postřílela poklidné africké demonstranty protestující proti bělošské nadvládě. Stalo se tak právě 21. března, a proto i na tento den byl vyhlášen Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace a zároveň má tento den všem připomenout, že všichni bez ohledu na barvu pleti jsou si rovni, a proto mají mít stejná práva i povinnosti.

Mezinárodní den zdravého spánku- Na první jarní den připadá Mezinárodní den zdravého spánku. V dřívějších dobách se zdravý spánek příliš neřešil, ale s nástupem rychlejšího životního tempa a stresu v kombinaci se sedavým zaměstnáním bychom se měli zaměřit na problematiku poruchy spánku a její možné prevence.

22. 3. Světový den vody– Voda, a hlavně pitná nezávadná voda je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává, i z těchto důvodů byl právě na tento den vyhlášen Světový den vody. V tento den si zároveň připomínáme, že na světě žije přes miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví.

23. 3. Světový den meteorologie– Světový den meteorologie byl vyhlášen jako připomínka dne 23. března roku 1950, kdy vzniklo WMO - Světová meteorologická organizace. Československo bylo v té době jedním ze zakládajících členů. Tento den bychom mohli pro laickou veřejnost nazvat Světovým dnem počasí, neboť právě meteorologie se počasím zabývá, ovlivňuje náš každodenní život a jsme na něm závislí.

24. 3. Světový den boje proti tuberkulóze– V březnu roku 1882 doktor Robert Koch oznámil výskyt závažného bacilu - tuberkulózy. Tuberkulóza představuje stále velké riziko pro svět a právě z těchto důvodů je vyhlášen Světový den boje proti tuberkulóze (TBC).

Den Horské služby v ČR- je na 24.3. přiřazen na památku roku 1913, kdy v Krkonoších zahynuli dva čeští sportovci v běhu na 50 km, Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Úmrtí obou v sobě nese až obdivuhodné obětování, důkaz velkého přátelství. Hanč se zranil a Vrbata mu daroval část svého oblečení, bohužel oba zahynuli. Horská služba, jako samostatný záchranný sbor, vznikla až v roce 1934, dříve její funkci zastávaly vyškolené sbory dobrovolných hasičů, členové různých sportovních spolků a v neposlední řadě i místní horalové.


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 29. týden

R. Smart
Silní lidé nesrážejí jiné dolů, povzbuzují je.

Album na 29. týden

Nerez ‎– Masopust (1986)

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz