Otevření školy 11. května 2020

Vážení studenti, žáci a rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze „Ochrana zdraví a provoz středních škol…“ Pokud se rozhodnete pro prezenční výuku, přineste prosím v den nástupu do školy vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v příloze).
Rozpis výuky maturitních předmětů bude uveden v průběhu týdne ve Škole OnLine.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka školy