PROGRAM V PRAŽSKÉM ŽIDOVSKÉM MUZEU

Studenti 2. AZT strávili den v Židovském muzeu. Byl pro ně připraven výukový program vázaný k dějinám 2. světové války  a holocaustu Reflexe-viníci, zachránci a ti ostatní, ve kterém se zamýšleli nad otázkami viny, předsudků, stereotypů, hrdinství, odvahy i zbabělosti. Poté s lektorkou Židovského muzea prošli Staronovou synagogu, Pinkasovu synagogu a Starý židovský hřbitov.