skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

22. 3.    Divadlo v ANJ, 1. a 2. ročníky – skupiny ANJ    10:15 –11:15
23. 3.    Republikové kolo celostátní matematické soutěže SOŠ a SOU – SPŠ Ostrov
29.- 30.3. V e l i k o n o č n í   p r á z d n i n y
2. 4.     V e l i k o n o č n í   p o n d ě l í

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Výsledky voleb do školské rady pro volební období 2017 - 2020

Výsledky voleb do školské rady SZŠ A VOŠZ Karlovy Vary, příspěvková organizace pro volební období 2017 - 2020

Za žákovskou kurii byli zvoleni tito kandidáti:
Mgr. et Mgr. Jiří Kopárek – otec žákyně 1. ZA, Krásný Jez
Adéla Doležalová – studentka 1. DFA, Sokolov
Náhradníkem za žákovskou kurii je:
Lada Bendová Nohová – matka žákyně 2. NA, Sadov

Za pedagogickou kurii byli zvoleni tito kandidáti:
PaedDr. Zuzana Ledvinová – učitelka SZŠ a VOŠZ K. Vary, K. Vary
Mgr. Daniela Vintrová – učitelka SZŠ a VOŠZ K. Vary, K. Vary


V Karlových Varech dne 23. 11. 2017 Mgr. Hana Švejstilová
ředitelka školy

 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování bude do 4. 12. 2017 vyvěšen na vývěsce školy.
 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU