Světový den ústního zdraví 2019

Ve středu 20. 3. 2019 se prostor vestibulu v Krajské knihovně Karlovy Vary proměnil v dentální koutek. Od 13 hodin jste tu mohli potkat studentky 3. ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka VOŠ zdravotnické v Karlových Varech.

V rámci Dne světového ústního zdraví všechny zájemce z řad široké veřejnosti seznamovaly se současnými trendy v dentální hygieně, předvedly na modelech chrupů vhodné techniky čištění, odpovídaly na mnoho otázek, které návštěvníky zajímaly. Nechyběla ani „malá “ veřejnost – děti z některých karlovarských mateřských škol. Děti si také vyzkoušely čistit model chrupu a dostaly malé dárečky v podobě vzorků past, omalovánek s dentální tématikou apod. Zájemců neubývalo, průběžně přicházející tato akce zajímala, což nás velmi těšilo. Poděkování patří jak spolupořadateli akce, Krajské knihovně Karlovy Vary, za poskytnuté prostory, tak materiálním podporovatelům, kterými byly firmy COLGATE, CZECHDENT, HERBADENT,
Dr. Max, LISTERINE, PHILIPS SONICARE, PAROswiss, PARODONTAX.