Asistent zubního technika

  • Byly to nezapomenutelné čtyři roky zvládnutých i nezvládnutých písemek či zkoušení, lepších i horších slohových prací, vtipných i vážných připomínek, zdařilých i nezdařilých exkurzí či výletů.