Malý záchranář

Naší školu dne 28. 3. 2019 navštívily děti z Lesní školky Svatošky.
Naučily se u nás základy první pomoci a také si prohlédly modely
lidského těla...