Projekty

Registrační číslo

 CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení realizace

1. 3. 2017

Datum ukončení realizace

28. 2. 2019

Udržitelnost

Udržitelnost projektu není vyžadována.

 Cílem projektu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Registrační číslo

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050

Datum zahájení realizace

1. 6. 2018

Datum ukončení realizace

28. 2. 2021

Udržitelnost

Udržitelnost projektu není vyžadována.

 Škola je partnerem tohoto projektu, který je podán za Asociaci vyšších odborných škol. Ředitelka školy zde plní úkoly jako odborný řešitel a spolu s vyučující odborných předmětů také roli autorů textů při tvorbě odborných kurzů pro oblast CŽU.

Registrační číslo

 CZ.1.07/1.1.00/44.0004

Datum zahájení realizace

1. 9. 2013

Datum ukončení realizace

30. 6. 2015

Udržitelnost

5 let – do roku 2020

Projekt je zaměřen na spolupráci základních a středních škol karlovarského kraje v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání formou vzdělávacích kroužků, exkurzí, praktických cvičení a dalších společných aktivit. Zároveň došlo díky projektu k modernizaci přístrojového, nástrojového i materiálního vybavení odborných technických laboratoří.