Ve škole …

 • vstřícný a respektující přístup
 • prospěchová stipendia
 • kvalitní výuka
 • moderní vybavení
 • krásné prostředí
 • spolupráce s partnery
 • podnětné profesní klima
 • účast v různých soutěžích

Za školou …

 • zahraniční zájezdy
 • lyžařské kurzy
 • exkurze
 • propojení teorie a praxe
650Studentů
17Oborů a kurzů
65Vyučujících
70let existence

Proč studovat u nás?

70 let zkušeností

Letost škola oslaví 70 let své existence.

Kvalita vzdělávání

Jsme dobří v tom, co děláme.

Uplatnění na trhu práce

Absolventi nacházejí uplatnění nejen ve zdravotnictví.

Další vzdělávání

Naši absolventi úspěšně pokračují na vyšších stupních škol.

Příjemné prostředí

Jsme hodnoceni Českou školní inspekcí jako škola se vstřícným a pozitivním klimatem.

Poloha školy

Škola je zasazena do krásného prostředí v centru lázeňského města s velmi dobrou dostupností.

Prevence

Pořádáme akce pro veřejnost - 1. pomoc, dentální hygiena, osvěta (zásady první pomoci, předcházení patologických jevů ...)

Zahraničí

Studenti mají možnost účastnit se zahraničích pobytů a stáží ve vybraných oborech vzdělávání.

Celoživotní učení

Kvalifikační a rekvalifikační kurzy, vzdělávání dospělých

Spolupráce s partnery

Karlovarská krajská nemocnice, nemocnice Ostrov a Sokolov, pečovatelské služby, léčebny, lázeňské domy ...