Přijímací řízení

OborKódPoznámkaPočet
přijímaných
Tříd
Praktická
sestra
53-41-M/034-leté denní studium
s maturitní zkouškou
602
Ošetřovatel53-41-H/013-leté denní studium
s výučním listem
201
Masér ve 
zdravotnictví
53-41-M/044-leté denní studium
s maturitní zkouškou
251
Laboratorní
asistent
53-41-M/034-leté denní studium
s maturitní zkouškou
251
Nutriční
asistent
53-43-M/014-leté denní studium
s maturitní zkouškou
201

I. Podmínky pro přijetí ke čtyřletému studiu na SŠ jsou:

  1. Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky
  2. Doložení lékařského potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  3. Odevzdání přihlášky ke studiu na střední škole ředitelce školy v předepsaném termínu

II. Kritéria pro přijetí na SŠ jsou:

  1. Hodnocení na vysvědčení v prvním pololetí posledního ročníku a v prvním a druhém pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání
  2. Výsledky dosažené při přijímacích zkouškách (z českého jazyka a matematiky)

III. Podmínky pro přijetí ke tříletému studiu na SŠ do oboru Ošetřovatel jsou:

  1. Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky
  2. Doložení lékařského potvrzení o způsobilosti ke studiu oboru
  3. Odevzdání přihlášky ke studiu na střední škole ředitelce školy v předepsaném termínu