Metodik prevence

Na metodika prevence se můžete s důvěrou obracet s dotazy zejména v těchto oblastech:

  • problematiky návykových látek
  • rizikového chování
  • šikany
  • agresivity, rasizmu, xenofobie

Mgr. Janečková Marie
marie.janeckova@zdravkakv.cz
kabinet č. 18, budova Poděbradská, 1. patro