Učebna CAD/CAM

Únor 2021 se zapsal pro obor Zubní technik jako měsíc významných změn J. Povedlo se nám pomocí projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 " získat CAD technologii pro 11…

Článek v Karlovarském deníku

V Karlovarském deníku vyšel článek "Studenti se těší na kamarády. Zvládnou ale maturity?" Přečíst si ho můžete v odkazu níže. https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-se-tesi-na-kamarady-zvladnou-ale-maturity-20201126.html

Pomáhá, kdo může…

V současné době pomáhají oba čtvrté ročníky ošetřovatelských oborů (zdravotnické asistentky), všechny ročníky oborů VOŠ diplomované všeobecné a dětské sestry. Zároveň se do pomoci některým zdravotnickým zařízením zapojili i žáci nižších ročníků a žáci a…

Zdrávka šije roušky

Žáci tříd 4. ZA, 2. ZA a 2. MAS se aktivně zapojují v pomoci zdravotníkům a šijí sestřičkám v Karlovarské nemocnici, ale i jiným organizacím, roušky. Roušky pak vyučující odborných předmětů rozváží a rozdělují mezi…