Maturita

Informace:
https://maturita.cermat.cz/menu/prezkum-vysledku-zkousek

Didaktický test
Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost lze podat ministerstvu do 20 dnů po dni konání poslední části maturitní zkoušky. 

Žádosti o přezkum výsledku didaktického testu zasílejte na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Obecné informace

Témata profilové části maturitní zkoušky