Maturita

Nové úpravy MZ, novinkou je i uznávání 160 hodin včetně praktického vyučování

Termíny MZK

Obecné informace

Témata profilové části maturitní zkoušky 20/21