Učebna CAD/CAM

Únor 2021 se zapsal pro obor Zubní technik jako měsíc významných změn J. Povedlo se nám pomocí projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 " získat CAD technologii pro 11…

Historická exkurze do Jáchymova

Studenti 2.PSA a 2.MAS strávili jeden den v Jáchymově, aby se seznámili s událostmi, místy a příběhy 50.let 20. století. Prošli jsme Cestou ke svobodě, navštívili štolu č.1, vyšli malthausenskými schody do prostoru tábora Svornost. Exkurzi jsme…

Úklid v okolí školy

Dne 16.6.2021 se v rámci hodiny somatologie zúčastnili studenti třídy 2.MAS akce "úklid okolí školy a přilehlých lázeňských lesů". Během úklidu jsme si povídali o ekologii a základních pravidlech pro udržitelný životní styl (třídění odpadů,…

Webinář Nevypusť duši

Již několik let jezdí k nám do školy lektoři z organizace Nevypusť duši s workshopy Duševní zdravovědy pro středoškoláky. Loni v prosinci jejich návštěva nebyla možná, proběhly ale dva online webináře pro třídy 2. PSA…

Jezte a pijte zdravě!

Studenti čtvrtého ročníku oboru nutriční asistent seznamovali spolužáky se zásadami zdravé výživy.Během školního roku se žáci vytipovaných ročníků dozvěděli různé zajímavosti o zdravé výživě. Formou prezentací na zadaná témata je budoucí maturanti proškolili tak důkladně,…

Žákyně hlídají děti sestřičkám

Letošní maturanti třídy zdravotnický asistent nezahálejí a využívají svůj čas k dobrým skutkům. Kromě šití roušek a výpomoci na některých odděleních, zajištují žákyně hlídání dětí sestřičkám Karlovarské nemocnice. Šatny žákyň se tak nyní proměnily v…

Workshop firmy VITA

Dne 19. -20. 2. se uskutečnil na naší škole dvoudenní workshop pod vedením zástupce firmy VITA Čeňkem Nerudou. Vybraní žáci z 3. AZT a studenti 2. DZT si vyzkoušeli vrstvení keramiky Vita VM 9, což…