Stravování

  • Žáci středních škol mají možnost chodit na obědy do školní jídelny, nábř. J. Palacha 26, Karlovy Vary (restaurace La Hospoda, bývalá restaurace Luna).
  • Školní jídelna prošla během prázdnin rekonstrukcí, takže interiér lépe odpovídá moderním trendům. V důsledku obecného zdražení surovin jsme byli nuceni přistoupit ke zvýšení ceny za oběd pro strávníka, která nyní činí 35 Kč.
  • Školní jídelna dodržuje hygienické standardy v souvislosti s výskytem koronaviru COVID 19, takže strávníci mají přístup k umytí rukou i jejich dezinfekci, výdej jídel probíhá v rukavicích a se zakrytými ústy i nosem, příbory jsou jednotlivě balené a každé místo se po každém strávníkovi dezinfikuje.
  • Od ledna roku 2021 připravujeme pro strávníky možnost výběru ze dvou druhů hlavního jídla, což jistě přispěje k vyšší spokojenosti.
  • Objednávání obědů probíhá přes internet na stránkách www.strava.cz – bližší návod je uveden v dokumentu Informace ke stravování ve školní jídelně.
  • Případná změna jídelníčku je vyhrazena. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.