Europasy

Europas – dodatek k osvědčení pro školní rok 2020/2021 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout níže na této stránce. Jsou k dispozici v českém jazyce, anglickém a německém.

Důležité upozornění
Studenti s uznanou praxí aspoň 160 hodin si stahují speciální europasy – zvýrazněné

Elektronické vydávání dodatků
Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf. Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.