Europasy

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2019/2020 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout níže na této stránce. Jsou k dispozici v českém jazyce, anglickém a německém.

Elektronické vydávání dodatků
Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf. Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.