OHLÉDNUTÍ PROSINEC 2019

Jaké akce přinesl adventní čas?

  • exkurze – do Prahy odjely třídy 3. LAS, 1. DFA; Národní muzeum v Praze prozkoumali žáci 2. NA, 3. NA a 3. ZA; v Praze v Muzeu čokolády mlsali studenti 1. NA; pražské Muzeum A. Hrdličky, Neviditelnou výstavu, Muzeum smyslů zhlédly třídy 1. PSB, 2. AZT, 4. ZA, 2. MAS, 1. LAS a 1. MAS; Genovou výstavu a Panteon v proměnách času navštívili studenti 3. ZAB; na adventní trhy do Drážďan vyrazili zájemci ze SŠ; studenti 4. ZA odjeli do VFN Praha na gynekologicko-porodnickou kliniku U Apolináře; v Krajské knihovně KV s odbornou literaturou na téma alternativní stravování pracovali žáci 3. NA; Zdravotnického veletrhu v Plzni se zúčastnili studenti 4. ZA, 4. NA, 4. MAS, 4. ZLY, DVS, DFA
  • přednášky, akce pro veřejnost – v KV Areně prožily třídy 2. ZA, 1. MAS, 2. MAS, 3. MAS Den s handicapem; pro první ročníky připravila 4. ZA Den boje proti AIDS; s Petrem Rubínem v karlovarské synagoze besedovali žáci 1. PSB; přednášku o drogách si vyslechly třídy 3. MAS a 4. MAS; studenti 1. DDH byli obohaceni přednáškou Sonické kartáčky firmou Philips
  • soutěže – zájemci o historii se v Jáchymově umístil v soutěži O pohár královské mincovny na 5. místě; školního kola soutěže v anglickém jazyce se zúčastnilo 12 studentů z 1. – 3. ročníku; zájemci řešili úlohy ve školním kole olympiády v českém jazyce; v okresním kole volejbalu bojovalo 10 chlapců a 8 dívek a v basketbalu 8 dívek