ADAPTAČNÍ POBYT 1. OŠ

BYLA TO JEDNA VELKÁ JÍZDA!!!
Těsně před podzimními prázdninami se uskutečnil adaptační pobyt prvního ročníku oboru Ošetřovatel na Mariánské ve skromném pensionu s výbornou kuchyní. Cílem tohoto pobytu bylo nejen se lépe poznat a sblížit se, ale užít si společné chvíle zábavy, respektovat se navzájem a prožít první školní akci přes noc na střední škole.
Na začátku jsme si stanovali pravidla celého pobytu, která se dodržovala velmi zodpovědně, tak že velká pochvala pro celou třídu! Potom už nebránilo nic, začít se poznávat. Na vše dohlížela nejen třídní učitelka Mgr. Marcela Kantnerová, ale i jistý „mentor“, který má bohaté zkušenosti s podobnými akcemi a tím byla Mgr. Alžběta Pospíšilová.
MUMIE, RÁDIO, ERB, GORDICKÝ UZEL, PIRÁTSKÁ LOĎ…
Toto je jen malý výčet her, kterých se účastnili žáci a žákyně. Všichni plnili úkoly s velkým nasazením a musím konstatovat, že to byla opravdu jedna velká paráda!!! Navzájem se více poznali a možná ještě více sblížili, dozvěděli se zajímavé věci o svých spolužácích i o třídní učitelce a přesvědčili se, že umí perfektně spolupracovat a každý v našem třídním kolektivu má určitou svoji roli, která je nenahraditelná.
Na konci celé akce přišlo hodnocení, které mělo jen samé pozitivní ohlasy z řad žáků, takže mohu konstatovat zcela upřímně, vydařená školní akce, kterou jsem si i já jako třídní učitelka moc užila, děti byly boží! Velké poděkování také patří i již zmiňované Alžbětě Pospíšilové.
Marcela Kantnerová