Den seniorů

Studenti 1. DVS se 20. 11. 2019 aktivně zúčastnili akce “Den seniorů”, která proběhla pod taktovkou Ministerstva práce a sociálních věcí.
Kromě celé řady přednášek mohli senioři navštívit také naše stanoviště, kde jim studenti změřili TK, glykemii, poradili s jídelníčkem a v neposlední řadě seznámili s novou technikou, která naše škola nabízí a tím je VAU – tedy virtuální anatomická učebna.
Stanoviště “zdrávky” vzbudilo mezi seniory velký zájem, což nás těší.
Akce proběhla mimo vyučování, ve volném čase studentů, za což třídní učitelka Pavla Kyselová velice děkuje.