Exkurze Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Dne 5. 12. se třída 4. ZA vypravila na exkurzi do porodnice u Apolináře v Praze. U studentů měla exkurze velký úspěch, vedení i personál nemocnice byl velmi ochotný.
Někdo by se mohl domnívat, že ve staré budově bude staré vybavení a budou se zde používat staré metody. Opak je pravdou, jak jsme se přesvědčili. V historickém plášti budovy od architekta Josefa Hlávky se nachází jedna z nejmodernějších gynekologicko-porodnických klinik a zařízení neonatologické péče na nejvyšší evropské úrovni, která funguje jako superkonziliární centrum pro nejzávaznější těhotenské patologie v České republice. Tato porodnice získala jako první v Evropě certifikát Evropské odborné společnosti pro gynekologii a porodnictví.Studenti se seznámili s chodem zařízení a také s možností budoucího profesního uplatnění.
Mgr. Marie Janečková