Karlovarská zdrávka spolupracuje s Ministerstvem vnitra a policí ČR

Studentky naší školy opět šíří osvětu v prevenci nádorových onemocnění, tentokrát až v Praze, konkrétně v sobotu 8. 6. 2019 na Letné, a to ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením Ministerstva vnitra. Zde se žákyně 3. ZA a 3. AZT podílely v rámci Dne s policií na šíření preventivních opatření pro včasný záchyt karcinomu prsu u žen a karcinomu varlat u mužů. A pěkné počasí, jako by přálo dobré věci, kdy budoucí zdravotníci ve spolupráci s profesionály policie bojují proti zákeřnému nepříteli a pomáhají chránit zdraví veřejnosti.
(koordinátorka akce Mgr. Marie Janečková)