OHLÉDNUTÍ LISTOPAD 2019

Barevný měsíc byl bohatý na akce.

exkurze – do Prahy do Národního muzea na prohlídku a workshop Fakescape se vypravili studenti 3. AZT; žáci 3. LAS odešli na exkurzi do KKN – oddělení OKBH; třída 3. DFA zkoumala Zdravotnické potřeby KV v rámci exkurze; studenti 1. DVS se účastnili v Sokolově Dne seniorů

přednášky a besedy – s Policií ČR besedovaly 2. a 3. ročníky SŠ; besedu s městskou policií na téma správní delikty a neukázněný řidič uskutečnila 3. MAS a 3. NA; workshop Postbellum k 17. listopadu „Zítra celá země“ zažila 1. PSB; celá střední škola se účastnila projektového dne k 30. výročí 17. 11. 1989 a 70. výročí založení školy; odbornou přednášku firmy Curaprox vyslechli studenti 1. DFA a 3. DFA; přednášky o urogenitálním traktu se účastnili studenti 3. DFA, také debatovali s regionální manažerkou firmy Dr. Max; přednášku Fluoridy od firmy Colgate (přednášející Mgr. Klára Tupá)vyslechli studenti 1. DDH; pan Koudelka přednášel o artikulačních přístrojích studentům 4. AZT, 2. DZT; finanční gramotnost rozvíjeli žáci 4. ročníku na přednáškách o bankovních produktech; o odpadovém hospodářství a likvidaci gastroodpadů byly poučeny firmou AVA třídy 2. NA a 3. NA; o enterální a parenterální výživě v praxi se dozvěděli studenti 4. NA; firma Interdent zastoupená panem Neumannem informovala studenty 4. AZT a 2. DZT o CAD/CAM systémech a využití materiálů; třída 1. DDH vyslechla přednášku Fokus – sociální služby pro lidi s duševním onemocněním

soutěže – hoši skončili v okresním kole v sálové kopané na 5. místě; dívky v okresním kole vybojovaly 2. místo v plavání; v basketbalovém turnaji k 17. listopadu naše basketbalistky zvítězily a v okresním kole z 2. místa postupují do krajského kola!; zájemci se zúčastnili okresního kola v piškvorkách; angličtináři soutěžili ve školním kole Best of English; 3. LAS se účastnila soutěže na republikovém setkání ve svém oboru StudentLab v UL

kultura – anglické divadlo v Thermalu zhlédli zájemci z celé SŠ