OHLÉDNUTÍ ZÁŘÍ 2019

První školní měsíc nese změny, kvůli stavbě vedlejšího hotelu dochází k stavebním úpravám na budově Zahradní – některé učebny jsou uzavřeny, lávka mezi budovami nefunguje. Otevíráme virtuální anatomickou učebnu!
exkurze – žáci prvních ročníků se seznamovali v rámci adaptačních pobytů (Loučná, klášter Teplá) – 1. MAS, 1. PSB, 1. NA; studenti 4. ZLY objevovali taje biologie na exkurzi; zájemci odjeli do Skotska na poznávací zájezd; žáci z různých tříd se účastnili exkurze do Terezína; studenti 2. DZT vyrazili do Olomouce na odbornou konferenci CAD/CAM systémy; studenti 4. NA poznávali karlovarská lázeňská sanatoria a prameny, pivovar Prazdroj Plzeň a FN Motol v Praze; Porcelánové slavnosti hotel Pupp- stolničení zhlédly třídy 1. NA a 3. NA; třída 3. NA odešla na exkurzi do KKN; s českým výtvarným uměním ve sbírce Galerie Goller Selb- se v rámci komentované prohlídky abstraktního umění a následné výtvarné dílny s UV barvami seznámili žáci 3. AZT; studenti 1. PSB si prohlédli historické památky KV a městskou knihovnu; třída 3. ZAB navštívila Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, Lázeňskou léčebnu Mánes Karlovy Vary a Denní centrum a sociálně terapeutické dílny Mateřídouška v Chodově; studenti 2. MAS prozkoumali lázeňské město Kyselka a Mattoni muzeum; třída 3. DVS se zúčastnila exkurze do Lázeňské léčebny Mánes, Domova pro seniory Stará Role a Centra pro zdravotně postižené Karlovy Vary
akce pro veřejnost – edukační preventivní činnost pro Střední školu živnostenskou Sokolov připravili žáci 4. ZA; akce „Kam po ZŠ“ Sokolov se účastnili zástupci oborů AZT, LAS, MAS, ZA; žáci 2. MAS vybírali peníze v rámci charitativní sbírky „Srdíčkové dny“
soutěže – v okresním kole soutěže v atletice hoši obsadili 6. místo a dívky vybojovaly 2. místo