Pomáhá, kdo může…

V současné době pomáhají oba čtvrté ročníky ošetřovatelských oborů (zdravotnické asistentky), všechny ročníky oborů VOŠ diplomované všeobecné a dětské sestry. Zároveň se do pomoci některým zdravotnickým zařízením zapojili i žáci nižších ročníků a žáci a studenti oborů neošetřovatelských (například nutriční asistentky) a nezdravotnických oborů (maséři rekondiční a sportovní).
Také pomáhají ve zdravotnických zařízeních i vyučující odborné praxe, které mohou.
Žáci třetích ročníků zdravotnický asistent a žáci druhého ročníku oboru ošetřovatel chodí na odbornou praxi podle plánu a se svými odbornými vyučujícími.
Všichni jsou velmi stateční, pracují v náročných podmínkách a my jim za to moc děkujeme.
Mgr. Jaroslava Slavíková

Pomáháme