Spolupráce SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary se základními školami

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19 078/0017823
realizace projektu je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, v rámci projektu úzce spolupracuje se základními školami. Našimi partnery jsou příspěvkové organizace Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 a Základní škola Sokolov, Rokycanova 25.
I přes dlouhé uzavření škol se v tomto školním roce podařilo zrealizovat všech 10 naplánovaných aktivit pro žáky základních škol. Mezi tyto aktivity patřily také exkurze do frézovacího centra MH Dent s.r.o. v Karlových Varech, Zdravotního ústavu v Karlových Varech, Botanicusu v Lysé nad Labem a Světa rovnátek v Praze.
V rámci kroužků byli žáci zábavnou formou seznamováni s vlastnostmi materiálů a chemických látek, s různými chemickými a fyzikálními jevy. Kroužky dentální techniky mimo jiné seznámily účastníky s možnostmi výroby zubních náhrad pomocí digitálních technologií. Digitální technologií CAD/CAM lze v současnosti vyrobit prakticky většinu zubních náhrad a žáci ZŠ tak mají příležitost porovnat způsoby zhotovování náhrad analogovým i digitálním způsobem.
Digitální technologie pro obory zubních techniků a inovace přístrojů pro obory laboratorních asistentů jsou financovány v rámci plnění projektu. Cílem projektu je posílení kvality školy v oblasti polytechnického vzdělávání a využívání moderních a atraktivních metod výuky.

V Karlových Varech 30. 6. 2021
Mgr. Martina Nová
vedoucí oboru AZT, DZT a DDH