První pomoc pro společnost Rytmus

Na čtvrtek 6. června 2019 si naši žáci (3.ZA) připravili pro uživatele obecně prospěšné společnosti Rytmus – od klienta k občanovi ukázky první pomoci. Účastníci si se zájmem prakticky vyzkoušeli ošetření při tepenném krvácení, při popálení a dále též resuscitaci při srdeční zástavě a použití automatického externího defibrilátoru. Společně jsme také vytvořili výukové karty, které si frekventanti umístí ve svých domovech, aby měli tyto důležité informace kdykoliv v případě potřeby k dispozici.
Koordinátorky akce: Ing. Marcela Kabourková a Mgr. Marie Janečková