Světový den bez tabáku

Dne 31.5.2019 si studenti 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent připravili krátkou prezentaci s názornými ukázkami upozorňující na negativní účinky kouření.Jako budoucí zdravotníci si jsou vědomi velmi závažných následků tohoto negativního děje, který ovlivňuje život většiny z nás. Postupně v průběhu dopoledních vyučovacích hodin proškolili interaktivním způsobem přes 100 žáků prvních ročníků oborů NA, MAS, AZT a ZA.
Světový den bez tabáku byl připomenut již od pondělí 27.5. tematickou nástěnkou v přízemí budovy školy v Poděbradské a slogany informujícími o škodlivosti této závislosti, vylepenými na stěnách schodiště.