Výchova k demokratickému občanství

Žákyně 3. ZA se ve dnech 7. – 10. října zúčastnily intenzivního vzdělávacího semináře Demokratická kultura a výchova k demokratickému občanství v prostorách centra Dotek v Horním Maršově. Program, který připravili lektoři z Jednoho světa na školách – sekce Varianty, byl propracovaný a neponechal prostor k otálení. Denní rozvrh aktivit začínal v 8 hodin ráno a končil kolem 9. večerní hodiny. Žákyně si vyzkoušely různé aktivity, u kterých se musely naučit spolupracovat v menších či větších skupinkách, aby dosáhly potřebného cíle. Naučily se tak dobře a vhodně plánovat čas, pracovat s informacemi a dohledávat si další potřebné, rozvrhnout si práci ve skupině dle svých možností a dovedností a výsledek práce jako tým prezentovat. Jednou ze zajímavých aktivit byla rolová hra Apartmány. Každá ze žákyň dostala jednu roli (starostka, investorka, pracovnice KRNAP, obyvatelé obce) a měly sehrát simulované veřejné jednání obecního zastupitelstva, které řeší prodej pozemků za účelem stavby apartmánového bydlení. Další aktivitou bylo např. desatero udržitelné obce, vycházející z vládního závazku 2030. Žákyně v jednotlivých týmech teoreticky zpracovaly své konkrétní téma (Dobré vládnutí, Hospodářský model, Sociální model, Zelené úřadování atd.) a poté se vydaly do Horního Maršova, kde své teoretické poznatky měly ověřit rozhovory s místními obyvateli a zhodnotit, zda je Horní Maršov v jejich odvětví udržitelný. V případě nalezení nedostatků zpracovaly vlastní návrh řešení, který představily.
Žákyně si tak během necelých 4 dnů osvojily dovednosti, které dokážou využít ve svém dalším studijním či osobním životě. S jistou trpkostí kritizovaly dlouhé rozpravy, své prezentace jednotlivých úkolů – kde musel zaznít každý názor a dotazy lektorů. Tak už to však s demokracií bývá, protože jakákoli rychlá a snadná řešení vedou k dekonstrukci demokratických systémů.
D. Vintrová, R. Kardoš