Výlet 3. NA

Dne 9. 12. 2019 se naše třída 3. NA s třídní učitelkou Bc. Janou Zemanovou vydala na školní výlet do Prahy. Navštívily jsme historickou budovu Národního muzea, prohlédly jsme si krásné interiéry, sochy, obrazy a další zajímavosti. Nejvíce nás zaujala výstava s tématem Sametové revoluce, s ukázkami dobového oblečení, dokumentů a fotografií. Poslechly jsme si některá autentická vyprávění známých osobností. Součástí výstavy byla také zajímavá 3D projekce protestu v ulicích Prahy.
Poté jsme se přesunuly na vánočně vyzdobené Staroměstské náměstí, kde jsme odborným pohledem budoucích nutričních asistentů zmapovaly a ohodnotily občerstvení prodávané na vánočních trzích. Většinu prodávaných výrobků bychom do zdravého stravování určitě nedoporučily …
Tento výlet se nám velice líbil.
Žákyně třídy 3. NA