Webinář Nevypusť duši

Již několik let jezdí k nám do školy lektoři z organizace Nevypusť duši s workshopy Duševní zdravovědy pro středoškoláky. Loni v prosinci jejich návštěva nebyla možná, proběhly ale dva online webináře pro třídy 2. PSA a 2. PSB. Průběh webináře popsala jedna ze studentek takto:

„Na začátku se nám představily lektorky webináře a řekly nám, co dělají a jak dlouho s organizací spolupracují. Představily nám organizaci jako takovou a seznámily nás s průběhem webináře. Vytvořily pro nás dotazník na stránce Mentimeter, který se týkal distančního studia, stresu a psychických potíží. Seznámily nás s naším imaginárním spolužákem Edou, který si procházel těžkým obdobím a naším úkolem bylo mu poradit, jak to zvládnout.

V další části nás edukovaly o tom, co to vlastně je stres a jak si s ním poradit. Také nám daly různé typy, jak zvládat distanční výuku a neustálý kontakt s rodiči. Také jsme si společně zhodnotily naše odpovědi na dotazník, které však byly anonymní, aby se nikdo nemusel bát říct svůj názor.

V předposlední části jsme si vyzkoušeli dýchací techniku mindfulness, neboli všímavost (tady a teď). Pro některé byla technika náročnější, a tak jsme si poté řekli, co jsme prožívali a jak jsme se cítili. Také jsme dostali různé typy, jak, kdy a kde techniku procvičovat.

V průběhu celého webináře jsme měli možnost psát na Mentimeter otázky, které nás zrovna napadly a na závěr nám na ně lektorky odpovídaly. Také jsme měli ještě prostor položit další otázky, které nás třeba v průběhu nenapadly.

Dle mého názoru byl webinář velmi přínosný jak pro studenty, kteří se s tímto tématem setkali poprvé, tak pro studenty, kteří si třeba procházeli těžkým obdobím. Celá prezentace byla velmi dobře zpracována a možnost využití anonymity byla velkou výhodou, jelikož jsme se nemuseli bát nějaké reakce ostatních. Myslím, že každý si z webináře odnesl nějaké poznatky a typy pro usnadnění distanční výuky. Spoustě z nás také webinář přiblížil možnosti zvládání stresu a úzkostí.“

Organizace Nevypusť duši (https://nevypustdusi.cz/) nám také poskytla materiály pro studenty a učitele, aby ani v těžké době nevypouštěli duši:
Studenti najdou materiály zde: https://bit.ly/webinar-ND-SS
A učitelé tady: https://bit.ly/webinar-ND-UC