11. ročník Laboratorních rozhledů

Ve dnech 5.6. – 6.6.2019 hostila naše škola 25 pedagogů z většiny zdravotnických škol v ČR i SR při akci „Laboratorní rozhledy – věda, škola, praxe“.
Po přivítání účastníků ředitelkou školy Mgr. Hanou Švejstilovou vyslechli pedagogové zajímavé přednášky:

 • doc. MUDr. Pavel Adam, CSc. – Likvorové nálezy v dětském věku
 • Alena Křivdová – Pravěk versus budoucnost aneb Jak na to
 • Mgr. Martin Pátek – Přístrojová technika a reagencie – speciální nabídka Erby Lachemy pro výuku a výzkum
 • Mgr. Lukáš Novotný – Mikrobiom a probiotika v lékárenské praxi
 • Mgr. Hana Chrástková – Trendy v histologické labora
 • MUDr. Darina Kosorinová – Lázeňství – cesta ke zdraví
 • RNDr. Tomáš Vylita, Ph. D. – Karlovarská hydrogeologie a balneologi
 • Ing. Milan Máca – Domácí diagnostika
 • MDDr. Zdeněk Řehoř – Zdraví dutiny ústní a související potřebná péče
 • MUDr. Hana Bártová – Krátce o krátkých intervencích
 • Ing. Břetislav Nevrkla – Povinnosti zaměstnavatelů při vypracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
 • MUDr. Dagmar Grančarová – Nové možnosti diagnostiky, léčby a prevence žilní trombózy a plicní embolie
 • MUDr. Josef Štolfa – HIV pozitivita – mýty a realita

V doprovodném programu si účastníci prohlédli historické prostory Karlovarské Becherovky, Lázeňského sanatoria Bristol a absolvovali komentovanou prohlídku města.
Na závěr konference předala Bc. Pavla Skořepová, vedoucí oboru Laboratorní asistent putovní pohár do rukou zástupců zdravotnické školy v Trenčíně.
Všem přednášejícím, účastníkům a pomocníkům děkujeme.
Bc. Pavla Skořepová, Ing. Jaroslav Palm