Lány a Lidice

Lány a Lidice. Dvě velmi významná místa. V jednom z nich žila jedna z našich největších osobností a ve druhém se stala obrovská tragédie. Díky panu učiteli Kardošovi jsme měli šanci se na tato místa podívat.
Naše první zastávka byla v Lánech, kde žil a zemřel náš první československý prezident T. G. Masaryk. Navštívili jsme muzeum T. G. Masaryka. Tam jsme dostali úžasnou a velmi milou průvodkyni, která nám řekla něco o životě Masaryka a podívali jsme se na 25 minutový dokument – sestřih z nahrávek, které se v té době natočily. Po dokončení prohlídky jsme se vydali na lánský hřbitov, kde jsme Masarykovi zapálili několik svíček. Na hřbitově mě nejvíce zaujalo to, že jeho hrob není nijak obrovský nebo jiný než ostatní. Od ostatních se odlišuje menším plůtkem. Vůbec byste neřekli, že to je hrob tak “obrovského“ člověka, jako byl on.
Druhá zastávka byla v Lidicích. Část žáků poslouchala výklad průvodkyně a druhá zhlédla dokument a fotografie. Díky tomu jsme si představili, jak vypadaly Lidice před a po tragédii. Už z výkladu jsem měla takovou ponurou náladu a film mi ještě víc rozvířil mé myšlenky, které se týkaly hlavně obavy, co když se najde nějaký další člověk, jako byl Hitler a tato událost se bude opakovat. Nakonec to na mně dolehlo tak, že mi tekly slzy. Je hrozné, když pomyslím na ty děti, které už nikdy neviděly své rodiče, nebo také na muže, kteří se nemohli rozloučit se svou rodinou.
Po přednášce jsme si prohlédli místo, kde dříve Lidice stály. Tam jsme mohli vidět základy domů a také pomník pro všech 82 lidických dětí, které byly zavražděny.
Za celou tuto exkurzi chceme poděkovat panu učiteli Kardošovi, za jeho pevné nervy a za to, jak tuto celou akci dokázal skvěle zorganizovat.
(Za třídu 1. MAS Pája Fischerová)