Akademie Dr. Max+

Ve dnech 18. 10. – 19. 10. 2019 se vybrané studentky zúčastnily odborné akademie Dr. Max+ v Praze. Přednášky byly zaměřeny na zdravotní přínosy, rizika a omezení související se sportem i pohybem obecně. Opomenuty nebyly ani přípravky, které mohou ovlivnit fyzickou výkonnost. Velká část přednášek byla věnována pohybovým aktivitám a souvisejícím zdravotnickým prostředkům u pacientů s interními a chirurgickými nemocemi.
Po oba dva dny bylo k dispozici i komplexní vyšetření bioimpedančním přístrojem InBody 370s.
Bc. Pavla Skořepová
vedoucí oboru DFA, LAS