Nové přístroje do výuky

Dne 15.10.2019 došlo ke slavnostnímu předání darů KKN a.s. naší škole, za účasti médií.
Nemocnice darovala do výuky našich žáků a studentů zcela funkční přístroje. Velké poděkování patří paní Ing. Samákové, generální ředitelce KKN a.s., které předala květiny ředitelka školy Mgr. Švejstilová a Ing. Čvančarovi, vedoucímu BMI oddělení v KKN a.s., který má techniku v nemocnici na starosti a pomohl celý převoz zrealizovat. Nejvíce si vážíme moderního inkubátoru, který využijeme ve výuce pro nově akreditovaný obor Diplomovaná dětská sestra, dále v předmětu Ošetřovatelství v pediatrii u Diplomovaných všeobecných sester a u oboru Praktická sestra v hodinách ošetřovatelství.
Monitor a injekční dávkovač též využijeme ve výuce ošetřovatelství. Je jisté, že naší výuku zkvalitní a pro naše žáky a studenty jsou přístroje velkým přínosem. Je důležité, aby se s nimi setkali co nejdříve a tzv. si je osahali dříve, než půjdou do praxe.

Těšíme se na další spolupráci s KKN a.s.

Karlovarský deník:
https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/foto-video-sestrickam-nove-pomuze-ve-vyuce-inkubator-20191016.html

ZAK TV

http://zaktv.cz/archiv/jak-zije-karlovarsky-kraj/4479.html

Český rozhlas:
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/kv/2019-10-15

Rozhlas K. Vary

https://vary.rozhlas.cz/stredni-zdravotnicka-skola-v-karlovych-varech-ma-nove-vyucovaci-pomucky-8092186

Mgr. Jaroslava Slavíková
Vedoucí oboru ošetřovatelství, NA a MAS